SORULARIN DEVAMI (68 Soru) (31. Bölüm: 1 Konu)

392SORULARIN DEVAMI

 

“Gerçeği Arayanlar: Bilinmeyene Yolculuk Anketi”ndeki 30 soruluk projeden sonra Mayıs 2016 ile Ağustos 2017 arasında aklıma gelen -ve cevabı yine net belli olmayan- soruları Facebook (Alper Çadıroğlu – Mutlak Bilim) hesabımdan aynı şekilde sordum, ayrıca bundan bir sonraki “Kendime Ait Sesli Düşüncelerim” bölümünde birleştirdiğim yazıları da aynı şekilde tek tek yazıp paylaşmıştım: Bu süre aralığında arkadaş listem ~2.500 kişiye ulaştı. Sorulara yüzlerce farklı kişi binlerce yorum yazdı. Bu yorumlara profil bağlantımdan <https://www.facebook.com/alper.cadiroglu> bakabilirsiniz. Anketten sonra -uzunca bir- 2. bölüm gibi olan bu 68 tane soruyu burada birleştirdim. Anketteki ve buradaki soruları okuyup, beyninizde birkaç dakika düşünürseniz, bende olduğu gibi “beyninizin açılacağını” size garanti ederim:

“Düşünen beyin paslanmaz”, düşünmeniz dileğiyle…

 

25 Mayıs 2016

Sizce Yunus Emre bu sözüyle ne demek istedi?:

“Herkesler doğrudur sen doğru isen. Bulunmaz doğruluk sen eğri isen.”

 


 

25 Mayıs 2016

Kuantumda olan olaylar Makro evrende geçerli midir?

Yani Kuantumdaki olaylar görülür / atom üstü evrenimizde de oluyor mu?

Açıklama: Kuantumda bir parçacık evrenin herhangi bir yerinde herhangi bir an belirebilir/görülebilir. Yani size ait bir elektronun belirli bir yeri yoktur, bir an için evrenin ucunda bile belirebilir: Size ait trilyonlarca parçacık daha çok sizin bünyenizde belirdiği için siz görünür olursunuz.

Kuantumda gözlemci ve gözlenen vardır: her parçacık hem gözleyen hem de gözlenendir: Ve bu “gözleme ile yani etkileşim” ile parçacık olasılık dalgasından çöker ve görünür olur. Yani dalga parçacığa evrilir. Etkileşme olmazsa bir dalga tüm evrendir. Olasılık dalgasını kimse görmedi ama parçacığın farklı yerlerde belirmesinden / sönümlenmesinden / çökmesinden / görünmesinden dolayı olasılık dalgası vardır deriz. Kuantumda yani mikroda bu böyledir: Makroya yani atom üstü olan biz gibi yapılara gelindiğinde bu olay olmaz (?) Peki ya makroda da varsa: Yani siz bir şeye baktığınız da o beliriyor bakmadığınızda belirmeyip tüm evren olasılığı mı oluyor? Bunun cevabı hayır gibi duruyor ama evet olma ihtimali de mevcut.

 


 

25 Mayıs 2016

Milattan önceki Antik Yunan’da, Apollon Tapınağı’nın girişinde şu yazar: “Kendini Bil.”

Peki bu “kendini bil”mek ne demektir?

 


 

25 Mayıs 2016

Düşüncelerimiz, beynimizden elektromanyetik titreşimlerle evrene yayılır mı?

Yayılırsa, bu titreşimler gelecekte “bir araç” sayesinde algılanıp “bak biriside böyle bir şey düşünmüş” der gibi o araç bu titreşimleri algılayabilir mi?

Ve bu düşünceler birleştirilip, ölen insanın “bilinci” tekrar oluşturulabilir mi?

Bunu “bilgi” bazında düşünürsek, tüm maddelerin/parçacıkların toplam titreşimleri “evrensel bir bilince” ulaşır mı?

 


 

22 Haziran 2016

Şu cümleye katılıyor musunuz?: “Parça bütünün içindedir, bütün de parçanın içindedir.”

 


 

22 Haziran 2016

Akıl nedir? Aklın/beynin evrimi en son neye dönüşebilir?

Akıl, evrenin bir hatası mı?

Akıl, evrenin kendini anlama çabası mı?

Her şeyde bir bilinç var, insanda da buna benzer bir akıl mı var?

Yoksa insan aklı öldükten sonra yok olan anlamsız bir şey mi?

 


 

24 Temmuz 2016

Her şeyin bir sonu var mıdır?

 


 

5 Ağustos 2016

Beynimiz mi bizi kontrol ediyor yoksa biz mi beynimizi kontrol ediyoruz? Hangisi…

 


 

9 Ağustos 2016

Fizikte, evrende “yokluk” diye bir şey yoktur: Evrenin her tarafı -madde/antimadde, higgs enerjisi vs. ile- yani enerji ile doludur, yani evrende boşluk diye bir şey yoktur. Evrende sadece “varlık” vardır: Yani evren sadece vardır.

Karşısında kıyaslanacak bir şey yoksa, yani “var”ın karşısında zıttı olan “yok”luk yoksa: Biz bu “var”a nasıl “var” deriz? Başka bir şey dememiz gerek mi? Der isek ne diyebiliriz?

 


 

25 Ekim 2016

Din mi, Bilim mi, Felsefe mi; insanlık tarihinde hangisi ilk önce ortaya çıktı? Sıralama nasıl olurdu?

Not: Yaklaşık 2 milyon yıllık Habilis’ten, 200 bin yıllık Sapiens’e kadarki tüm insanlık tarihinde.

 


 

25 Ekim 2016

Yeni doğmuş bir çocuğu alıp, hiçbir insanın olmadığı ama dünyaya tıpatıp benzer bir gezegene koysak; bu çocuk büyüdüğünde din veya felsefe düşünür mü?

 


 

7 Kasım 2016

Determinizm akıl için geçerli midir?

 


 

7 Kasım 2016

Bu evrenin olması zorunlu muydu? Dinsel ve Bilimsel açıdan 2 cevap arıyoruz: Yani bunun cevabı dinde ne, bilimde ne?

 


 

27 Kasım 2016

Soru: Kendinden önceki dini inançlardan hiçbir şekilde etkilenmemiş ve onlardan tamamen farklı bir dini inanç tarih sahnesinde görülmüş müdür?

 


 

13 Aralık 2016

Size göre aşağıdaki sözleriyle Mevlana neyi düşünüyordu? Yani Mevlana’nın gözünden Mevlana’nın ne düşündüğünü çözelim.

Kürşat KIZBAZ’ın yönettiği “Mevlana Celaleddin-i Rumi – Aşkın Dansı” adlı belgeselin sonu Mevlana’nın şu sözleriyle bitiyor:

“Hristiyan ülkelerini dolaştım da baştan sona, arandım:

Ama çarmıhta o hiç görünmedi bana.

O hiç yoktu Hintlilerin puta,

Mecusilerin de ateşe tapındıkları mabetlerin hiçbirinde.

Dolu dizgin yollar aştım;

Kabe’yi tavaf ettim de yoktu O, yaşlıya gence sığınak olan Kabe’de.

Sonra; kendi yüreğime baktım,

Can evime, işte oradaydı, gördüm oradaydı,

Yoktu başka hiçbir yerde!..”

Şıklar ve örnekler benim düşüncelerim.

A- Kalp düşünmez beyin düşünür. Tanrı sadece beynimizdeki bir düşüncedir, başka hiçbir yerde yoktur. Biz ölürsek; beynimiz de ölür, beynimizdeki Tanrı da. Beyin Tanrı’dır, Kalp ise Hiçliktir. Asıl olan Hiçliktir: Ölünce hiç olup hiçliğe/yokluğa ulaşırız. (Nihilizm)

B- Ben, camdan içi su dolu bir küpüm ve okyanustayım. Küp bedenim/isteklerim, küpün içindeki su benim ruhum, okyanus ise Tanrı. Küp kırılınca ben ölürüm, küpün içindeki su ise okyanusa karışır ve benden eser kalmaz. (En-El Hak=Ben Onun parçasıyım. Tat twam asi=Sen O’sun) (Panteizm)

C- Ben Tanrı’yım, diğer her şey benim yansımam. (Solipsizm)

D- Ben Tanrı’yım ama kendi evrenimin. Herkes kendi evreninin Tanrı’sıdır. Ve tüm evrenler iç içe bu evrendedir. Yani herkes aynı zamanda hem Tanrı’dır hem de Tanrı’nın yansımasıdır. (Pananteizm)

E- Hiçbiri çünkü…

 


 

23 Aralık 2016

“Her şeyi bilseydiniz mutlu mu olurdunuz yoksa mutsuz mu?

Bilmemek mi mutluluktur yoksa bilmek mi?”

Diyelim ki karşınıza bir fırsat çıktı ve size sordu:

“Evrendeki her konuda tüm sırları bilmek ister misin?” dedi. Ne yanıt verirdiniz?

Tanrı var mı, Evren neden var, Başka evrenler var mı, Hayatın amacı nedir, Yaşadıklarımız yok mu olacak, Ben kimim, Özgür İrade var mı, Onto-Epistemo nedir, Hiçlik nedir vs. gibi her şey hakkında her şeyin gerçeğini bilmek ister miydiniz?

Bilseydiniz mutlu mu olurdunuz mutsuz mu?

 


 

23 Aralık 2016

Tüm Evreni tam şu anda dondurup zamanı durdursak:

Ve geçmişe gidip Evrenin başlangıcından bu ana kadar kesintisiz “bütün verileri/bilgileri” tek tek hesaplasak: İnsanların davranışları / harekatları ve düşünceleri de dahil olmak üzere

Evrendeki her şeyin gelecekte ne yapacağını bilebilir miyiz?

 


 

24 Aralık 2016

Bilincimizi geliştiren bizim yaptıklarımız mı yoksa tüm evrenin bize sunduğu bir şey mi?

 


 

9 Ocak 2017

Evrenin ve her şeyin sırrını öğrenmek için sizce en önemli “soru” nedir?

Ne (?) Neden (?) Nasıl (?) Nerede (?) Kim (?)

 


 

10 Ocak 2017

Mükemmellik anlamlı mıdır? Mukemmel olan kusurlu olan mıdır?

Evren ilk başlarda duzenliydi/türdeşti/kusursuzdu. Sonra genişlemeyle birlikte düzensizlik / entropi giderek arttı ve bu durmadan artacak. Yani hepimiz düzensizliklerin ürünüyüz, kusurluyuz. Evrendeki her şey kusurludur/düzensizdir. Yoksa düzensizlik olmasaydı evrende hiçbir şey olmazdı. Her atom arasındaki mesafe aynı olurdu böyle bir evren de anlamsız olurdu. Ayrıca evrenin sonsuz bir süreye yakın bekleyip bir sapma/kırılma/istisnai olarak kritik eşiğin aşılması ile oluştuğunu da düşünürsek…

Peki soru, o halde gerçek olan / anlamlı olan şey kusurlu olan mükemmel olmayan mıdır? Yoksa mükemmel olan kusurlu olan mıdır?

 


 

12 Ocak 2017

Sizce: Hayattaki sebep-sonuç ilişkilerinin bir amacı/nedeni var mıdır?

Açıklama: Yani herhangi bir şey oldu, bunun bir sebebi vardı ve bir sonuç doğurdu. Peki bunların -tümünün- olmasının bir nedeni var mı?

Ek açıklama: Sebep ile nedeni aynı algılamayın. Teşbihen / Benzetme yaparak / Örneğin hayatta bir şeyler yaptım ve/veya yaşadım, bunların olmasının bir sebebi vardı ve o sebepler sonuçları doğurdu. Peki bunların bir nedeni var mıydı?

 


 

13 Ocak 2017

Sizce, “Doğmadan önce bu hayatımızı biz mi seçtik?”

“Okul gibi düşünürsek, sınıfı geçmek için yaşıyoruz: Deneyimler kazanıp en son üst insan olup diploma alıyoruz” gibi. Holistik Akademi grubu bunun “evet böyle” olduğunu iddia ediyor.

Peki okulda okumayı biz mi seçtik ve okul neden var? Ayrıca en son “Tanrı’ya veya Kozmik Güç’e ya da Evrene dönüşsek bile bunca zahmete ne gerek var?

 


 

15 Ocak 2017

Her şey bir noktanın içinde olabilir mi?

Yani her şey evrenin en küçük parçacığının içinde olabilir mi?

Her şey bir “nokta”da gizli olabilir mi?

Nokta her şeydir, Her şey de noktadır diyebilir miyiz?

 


 

15 Ocak 2017

İnsanlar kendi evrimsel/tekamülsel süreçlerine müdahale edebilirler mi?

Ederlerse; bu, evrim sürecinin bir parçası mı olur?

Kısacası “sağlık bilimi/ilaçlar/aşılar/tıp” insanın doğal evrim sürecini bozar mı bozmaz mı? Yoksa bu da “evrimsel sürecin” bir parçası mı?

Açıklama: “İnsanların buldukları ilaçlar, tedavi yöntemleri kısacası tıp, insanları ölümden kurtarıp genetiğine müdahale ediyor.” dersek: Bu, doğal evrimsel sürecin gidişatını bozmuş olmuyor mu? Tabiatta bir tür fazla çoğalırsa elbetteki onu azaltacak tür(ler) olur/oluyor: Ve bu sayede doğa dengelenmiş oluyor. İnsan “Hep ben!..” derse… (?)

 


 

15 Ocak 2017

“Tanrı zar atar mı?”

Tanrı, Evren veya Kozmik Güç her ne diyeceksek diyelim…

Kuantum fiziğinde olan olaylar, Makro fizikte de olur mu (?)

Ve: Kuantum’da determinizm ilkesi geçerli midir (?)

 


 

19 Ocak 2017

Beynin gelişmesiyle -o insan için- sorunlar daha çok artar mı azalır mı?

 


 

19 Ocak 2017

Evren için bizim beynimizin bir önemi var mıdır?

 


 

20 Ocak 2017

Beynimiz mi evrenin içinde yoksa evren mi beynimizin içinde?

 


 

20 Ocak 2017

Atomların “farklı bir algısı” var mıdır acaba?

Evren, her şeyin farkında mı?

Evren, ne yaptığının farkında mı?

 


 

20 Ocak 2017

Gelecekte insan, -fizik yasalarına hükmedip- evreni patlatabilir mi?

Yani tamamen onu ortadan kaldırabilir mi?

 


 

20 Ocak 2017

Bakteri insana dönüştü…

Hep gelişirsek: Evrimsel süreçteki en gelişmiş halimizin “form”u sizce nasıl ve ne olacak?

 


 

23 Ocak 2017

Herkesin beyin yapısı farklı olduğu için gördüklerimiz %100 aynı değildir.

Sizce bu durumun etkisi ne düzeydedir?

A- Herkes birbirine yakın şeyler görür ve bunun etkisi önemsiz derecededir.

B- Herkes orta derecede farklı şeyler görür ve bunun etkisi de ortadır.

C- Herkes bambaşka şeyler görür ve bu çok etkilidir.

D- 3 şık da kişide farklı zamanlarda gerçekleşebilir.

Mesela benzetme yaparsak; sana göre kırmızı olan bana göre mavi olabilir, diğerine göre yeşil olabilir ve bunu test etmek imkansızdır. Çünkü kişinin beynine girmek gerekir!..

 


 

24 Ocak 2017

5 duyumuzla dış dünyayı algılarız.

Sizce bunların dışında -şu an bilmediğimiz- gizli duyularımız olabilir mi?

 


 

24 Ocak 2017

Herkes aynı şeyi aynı şekilde mi görür? Bakış açısından bahsetmiyorum!

Herkes kırmızıyı, kırmızı mı görür?

 


 

24 Ocak 2017

Farkında olduğumuzun nasıl farkında olabiliriz?

 


 

26 Ocak 2017

İlk dini inanç düşüncelerinin çıkış kökeni sizce hangisidir:

Ateş – Ölüm – Rüya – Doğa – Gökyüzü

 


 

3 Şubat 2017

DNA’ya “kendini kopyala” komutunu ne verir?

 


 

5 Şubat 2017

Evreni tek kelimeyle açıklasaydınız ne derdiniz?

Titreşim Enerji Algı Hiçlik Sonsuz Matematik Zaman Kuantum Nötr Sanal ?

 


 

7 Şubat 2017

Bir insanın davranışlarında hangisi daha fazla etkilidir?

1- Genetik 2- Çevre

 


 

7 Şubat 2017

Sence hangisi daha muhteşem?

1- Mikroskopla bakılan Hücre 2- Teleskopla bakılan Evren

 


 

7 Şubat 2017

Nesli tükenmiş veya yaşayan hayvan türlerinin bazılarının ilkel de olsa dini inanca benzer düşünceleri olabilir mi (?)

A)Evet B)Hayır

Habilis, erektus gibi ilk insan türlerinin dinsel düşünceleri var mıydı?

A)Vardı B)Yoktu

Homo sapiens -yani günümüz insanı- ilk dinsel düşüncelerini hangi kıtadayken düşündü?

A)Afrika B)Asya C)Avrupa D)Amerika E)Avustralya

Günümüz dinlerine giden yolda en etkili ilk dinsel düşünceler hangi kıtada ortaya çıktı?

A)Afrika B)Asya C)Avrupa D)Amerika E)Avustralya

Tarihteki tüm dini inançlara en fazla etkiyi yapan inanç külliyatı hangisidir?

A) Mısır Mitolojisi B) Antik Mezopotamya İnançları C) Hinduizm

 


 

8 Şubat 2017

Okumak, araştırmak, düşünmek, spor yapmak, müzik dinlemek vs. gibi hayatımız boyunca yaptıklarımızla genetiğimizi değiştiririz: Yani ne yaparsak genetiğimiz o yönde gelişir.

Bu değişimle davranışlarımızı ve düşüncelerimizi ne düzeyde değiştirebiliriz?

A) Çok B) Orta C) Az

 


 

8 Şubat 2017

Tüm insanların genetiğinin %99,9’u birbirine benzer: Fark 0,1’dir.

Bu bağlamda sizce, tüm insanların davranışlarının ve düşüncelerinin benzerlik düzeyi ne derecedir?

A) Yüksek B) Orta C) Az

 


 

9 Şubat 2017

Evren “araç” mıdır yoksa “amaç” mıdır?

 


 

9 Şubat 2017

Postmodernizm “Her genelleme yanlıştır!” der.

Peki, bu da bir genelleme değil midir?

 


 

10 Şubat 2017

Bu önerme doğru mudur?

“İnsanlar bildikleriyle düşünür: Bilmediklerinin ise farkında bile değildir.” (Söz yazardandır.)

 


 

10 Şubat 2017

Hiçbir şeyle bağlantısı olmayan aracısız bir düşünce veya bilgi var mıdır?

 


 

10 Şubat 2017

Ahlaki değerler/kurallar, iyi ve kötü kavramlarının kaynağı kişi midir yoksa toplum mudur?

 


 

10 Şubat 2017

Somut tabanlı olmayan soyut tek bir örnek bana söyleyebilir misiniz?

 


 

12 Şubat 2017

Varsayalım ki elinize bir fırsat geçti.

Ya evrenin başlangıcından günümüze kadarki tüm geçmişi ayrıntılı bir şekilde izleyebileceksiniz ya da evrenin günümüzden yok oluşuna kadarki tüm geleceğini ayrıntılı bir şekilde izleyebileceksiniz, hangisini seçerdiniz ve neden? (Dünya, insanlar ve diğer her şey dahil)

A- Geçmişi B- Geleceği

 


 

13 Şubat 2017

1- Tüm bilgiler doğuştan bizde mevcut mu? (A priori)

2- Yoksa sonradan gözlemle mi biliriz? (A posteriori)

 


 

13 Şubat 2017

Gorgias’ın şu sözünde yanlış var mıdır?

Varsa size göre hangi numaralı yer yanlıştır? Neden?

“Hiçbir şey yoktur, olsa bile bilemeyiz, bilsek bile başkalarına bildiremeyiz”

(1) “Hiçbir şey yoktur”; eğer varsa ya sonsuz ya da sonlu olur, sonsuz ise, parçalara ayrılıp gördüğümüz evreni oluşturacağından bu ayrılma ile “varlık” uyumsuz olur: Eğer sonlu ise evrende/uzayda durmadan değişeceğinden, sürekli kendisinden başka bir şey olur. (2) “Olsa bile bilinemez”; duyu organları yanıltır, akıl ise olmayanı bile düşünür, bundan dolayı doğru bilgiye ulaşılamaz. (3) “Bilinse bile başkalarına aktarılamaz”; bir kelimeye herkes farklı anlamlar yükleyebilir, kelimelerin içeriği mutlak değildir.

 


 

15 Şubat 2017

Platon’un şu sözüne katılıyor musunuz?

“Her şey tek ve canlı bir bütündür.”

 


 

23 Şubat 2017

Hangi yaşlardaki “aklınızı” daha mutlu hissettiniz?

A- 20’li B- 30’lu C- 40’lı

“Beyin Karmaşıklığı” yaş ilerledikçe artar mı yoksa azalır mı?

 


 

1 Mart 2017

Değişmeyen tek şey değişimdir deniliyor!

Değişim ise Sebep-Sonuçtur.

Sebep-Sonuç zincirinin sonsuz geriye gitmesi mümkün müdür?

 


 

27 Mart 2017

Bilmediğin şeyler yüzünden bildiğinin yanlış olma ihtimali var mıdır?

Yanlış olma ihtimali olmayan bir şey var mıdır?

 


 

7 Nisan 2017

Her varlığın bilgisi vardır, onu o yüzden tanırız. Bilgisiz varlık olmaz.

Peki, varlıksız bilgi olur mu?

 


 

14 Nisan 2017

Benliğinizin yok olmasını mı isterdiniz yoksa sonsuza dek devam etmesini mi isterdiniz?

 


 

23 Nisan 2017

Evrende birbirine %100 benzeyen bir şey var mıdır?

 


 

23 Nisan 2017

Zamanın bir an için durduğunu varsayın ve evrene dışarıdan -müdahalesiz- bakıyorsunuz.

O anda evrendeki her şeyi hesapladınız diyelim.

Bununla, bir sonraki anda tüm evrende ne olacağını hesaplayabilir misiniz / bilebilir misiniz?

 


 

4 Mayıs 2017

Bilim bir araç mıdır yoksa amaç mıdır?

 


 

11 Mayıs 2017

Evrendeki her şey birbirinden haberdar mıdır?

 


 

31 Temmuz 2017

Evrene evren diyebilmemiz için referans noktası nedir?

 


 

31 Temmuz 2017

Akılda yazı-tura atılabilir mi?

 


 

20 Ağustos 2017

Evrenin içinde oluşmuş bir canlı türü veya bir “şey”, evreni başka bir şeye değiştirebilir mi?

 


 

20 Ağustos 2017

Gördüğümüzü mü düşünüyoruz, düşündüğümüzü mü görüyoruz?

 


 

29 Ağustos 2017

“Yanlış” nedir?

Herkesin yaptığı kendine göre doğruysa, “yanlış” etrafın yorumu mudur?

 


 

29 Ağustos 2017

“Bir şey iyi olduğu için mi iyidir: Yoksa herkes ona iyi dediği için mi iyidir?

 


 

KAYNAK

392- Bkz. <https://www.facebook.com/alper.cadiroglu>


Hazırlayan: Alper ÇADIROĞLU