Konu 17: Evrenin Toplam Enerjisinin 0 (Sıfır) Olması

Parçacık-anti parçacık çiftleri enerjiden oluşmaktadır (çıkmaktadır):[1] Parçacıkların biraz daha fazla üretilmesi veya o yöne olan bir kayma ile günümüz evrenindeki maddeler oluştu[2]. Kısaca madde, enerjiden çıkmıştır. Peki ama bu enerji nereden gelmiştir? Maddeye pozitif enerji, maddenin kütle çekimine ise negatif enerji denilir. “Madde kendi kendisini kütlesinden dolayı çekmektedir. Birbirine yakın iki madde parçası, birbirine uzak aynı iki madde parçasından daha az enerjiye sahiptir, çünkü onları birbirine doğru çeken kütlesel çekim kuvvetine karşı koyarak ayırmanız için enerji harcamanız gerekir. Şu hâlde, kütlesel çekim alanının bir anlamda eksi enerjisi vardır.”. Bir maddenin kütlesi ne kadarsa kütle çekimi de o kadardır (1 birim kütleyse 1 birim kütle çekimi, 2 ise 2 vs.). Bu yüzden pozitifler ve negatifler eşit olduğundan (1-1=0) evrenin toplam enerjisi tam tamına sıfırdır. Sıfırdan çıkan evrende “Şişme” aşamasıyla “parçacık oluşturmaya hazır toplam” potansiyel [saf (öz)] enerji miktarı anbean ve katbekat arttı (büyüdü), bu “ekstrem” genişleme aşamasının bitmesiyle enerji miktarının artması da sonlandı[1] [Şu benzetme yapılabilir: Sayı doğrusunda sağ (+) ve sol (-) yönlere aynı anda aynı hızla yayıldığınızı düşünün, buradaki “(+) artı ve (-) eksi”lere parçacık-anti parçacık çiftleri ve (veya) pozitif-negatif enerji diyebilirsiniz. “‘Hiçlik’ten, ‘boşluğa’, ondan da ‘madde’ye dönüşüm söz konusudur. ‘Hiçlik’ten ‘boşluk’ çıkması, kuantum tarafından doğrulanmıştır. ‘Boşluk’tan ‘madde’ olması ise Şişme kuramı tarafından doğrulanmıştır.”[3]]. Sonuç olarak enerjinin bir yerden geldiği yok, daha doğrusu enerji diye bir şey yok.

 

Kaynaklar

[1] Stephen W. Hawking, “Zamanın Kısa Tarihi…”, age., s. 167, 168.

[2] Mahir E. Ocak, “Büyük Patlama”, ags., Erişim: 5 Aralık 2018 [bk. sonnot 5].

[3] Jim Holt, age., s. 18, 19, 37, 161-169; şu sonnotlara bakınız: 172, 176, 177.