Ana Sayfa

Bilim ve felsefe araştırmacılarına ithafen…
Tüm yazılarım bilimsel akademik makale ve kaynak gösterme kurallarına uygundur. 14 yıllık araştırmalarım tamamlanmıştır. 3.000 kitaba denk okumalar yaptım. Çoğunluğu yerli ve İngilizce bilimsel akademik makalelerdir.
Akademik makaleler kitaplardan daha değerlidir.
Sitede dipnot sayısı 2.469, kaynakça sayısı 1.536’dır.
Bk. “Bu Site Nedir?“.

EVRENİN NE OLDUĞUNA GİRİŞ

1- Büyük Patlama Kuramı’nın Gözlemsel Kanıtları
2- Şişmeli Büyük Patlama’nın (Şişme Kozmolojisi veya Kozmik Enflasyon’un) Kronolojisi
3- 4 Temel Kuvvet
4- Büyük Patlama ve Evren Hakkında
5- Yıldızlar
6- Kara Delikler
7- Galaksiler
8- Güneş Sistemi
9- Evren Hakkında 1 (Evrenin Genişlemesi)
10- Evren Hakkında 2 (Evren ve Galaksimiz)
11- Evren Hakkında 3 (Galaksimiz)
12- Evren Hakkında 4 (Shapley Süper Kümesi ve Dipol Kovucu)
13- Evren Hakkında 5 (Güneş Sistemi, Evren, Sagittarius A*)
14- Evren Hakkında 6 (Evrene Dair Bilgiler)
15- Evren Hakkında 7 (Atom ve Standart Model)
16- Evren Hakkında 8 (Anti Madde)

17- Evrenin Toplam Enerjisinin 0 (Sıfır) Olması

EVRENE DAİR

18- Asimetriklik: Evrenimiz Düzensizdir
19- Fizik Hakkında Birtakım Bilgiler
20- Einstein’ın Fark Ettikleri Hakkında
21- Nükleer Fizik
22- Radyoaktivite
23- Esnek Evren
24- Evrenimizin İlginçlikleri
25- Somutluk Diye Bir Şey Yoktur
26- Dolaylı Uzaklaşmak
27- Evrenimizin Şekli Nasıldır?
28- Elektromanyetik Spektrum ve Görünür Işık

İZAFİYET KURAMI: ÖZEL ve GENEL GÖRELİLİK

29- Özel Göreliliğin Kısaca Özeti
30- Genel Göreliliğin Kısaca Özeti
31- Gerçeklik Değişkendir
32- Zaman Aslında Akmamaktadır, Donmuştur
33- Bütün Hareketler, Tüm Maddeye Bağlıdır
34- Eş Anlılık Göreliliği: Evrende Sabit Bir Zamanın Olmayışı, Zamanların Kayması
35- Eş Değerlik İlkesi: Newton’ın Kafasına Elma Düşmedi, Newton Hareket Ederek Elmaya Değdi

KUANTUM

36- Kuantum: Çift Yarık Deneyi
37- Kuantum: Gecikmiş Seçim Deneyi
38- Gecikmiş Seçimli Kuantum Silicisi Deneyi
39- Hiçbir Şeye Gerçek Anlamda Dokunamayız
40- Aslında Her Şey Şekilsiz ve Belirsizdir
41- Evrenimiz Olasılıklardan İbarettir
42- Kuantum Dolanıklık: Her Şey Birbirine Bağlıdır, Bağımsız Değildir ve Birbirini Etkiler
43- Etrafımızdaki Görüntüler Nasıl Oluşuyor?
44- Görüntüler Hakkında
45- Gerçeklik Diye Bir Şey Yoktur
46- Çoklu Evrenler: Paralel Evrenler ve Şişmeye Dayalı Evrenler

HİGGS ALANI, ŞİŞME KURAMI VE PLANCK BİRİMLERİ

47- Şişme Kozmolojisi Kuramı: Evren “Tesadüf” Eseri Oluştu: Aslında Bu Evren’in Olması Bir Mucizedir

HİÇLİK

48- Hiçlik, Sıfır (0), Boş Küme (Ø)
49- Yaratmak Diye Bir Şey Yoktur
50- Hiçlik, Varlık ve Evren
51- Hiçlik, İnsanların Beyinlerinde Uydurduğu Bir Hayaldir, Yoktur
52- Evet, Enerji Yoktan Var, Vardan da Yok Olabilir
53- Sıfır ve Kuantum Boşluğu

ENTROPİ

54- Entropi: Evrende Düzen Dediğimiz Şey Aslında Düzensizliktir

SİCİM KURAMI, SÜPERSİCİM KURAMI VE M-KURAMI (HER ŞEYİN KURAMI)

55- Sicim Kuramı
56- Süpersicim Kuramı
57- M-Kuramı (Namıdiğer “Her Şeyin Kuramı”)

KAVRAM

58- Benlik: Ben Gerçekten Var Mıyım?
59- Zihin ve Matematik
60- Tanrı, Şeyler, Enformasyon, Panpsişizm, Axiarchic
61- Basitliğin Ritmi
62- Kavram

CANLILARIN VE İNSANIN FOSİLLERLE VE MODELLERLE KRONOLOJİK EVRİMİ: DÜNYANIN VARLIĞINDAN GÜNÜMÜZE KADAR

CANLILARIN EVRİMİ
63- Dünya’nın Oluşumu ve Evrim Hakkında Ön Bilgiler
64- Genetik: DNA ve RNA
65- ~4 Milyar Yıl Önce “Canlı-Cansız Arası Form Evrimleşti”
66- ~3,5-3 Milyar Yıl Öncesi Arası “Bakteri ve/veya Arke Evrimleşti” ve 3,5 miyö.den Günümüze Kadar Evrimsel Süreç
67- ~650 Milyon Yıl Önce “İlk Hayvansal Hücre Kolonileri Evrimleşti” ve 600-560 myö arası
68- ~560 Milyon Yıl Önce “Bilinen En Eski Hayvan Evrimleşti: Dickinsonia costata” ve Ediacara
69- ~555 Milyon Yıl Önce “Yassı Su Solucanı Evrimleşti: Spriggina floundersi”
70- ~530-529 Milyon Yıl Önce “Balık Benzeri Canlılar ve/veya Ön-Balıklar Evrimleşti: Pikaia gracilens ve temsilen Branchiostoma lanceolatum”
71- ~530-520 Milyon Yıl Öncesi Arası “İlk Balıklar Evrimleşti: Myllokunmingia fengjiaoa ve Haikouichthys ercaicunensis”
72- ~375 Milyon Yıl Önce “Hayvanlar ‘Doğrudan’ Sudan Karaya Geçmeye Başladı”: Tiktaalik roseae
73- ~312 Milyon Yıl Önce “Sürüngenler Evrimleşti: Hylonomus lyelli” ve ~233 myö “Dinozorlar Evrimleşti: Staurikosaurus pricei ve Eoraptor lunensis”
74- ~275 Milyon Yıl Önce ve Devamında “Memelilerin Ataları Evrimleşti: Therapsida” ve Memeliler Hakkında
75- ~160 Milyon Yıl Önce “Gerçek Memelilerin İlk Ortak Atası Evrimleşti: Juramaia sinensis”
76- ~65 Milyon Yıl Önce “Dünya’ya Göktaşı Çarptı ve Çoğu Tür Yok Oldu”
77- ~57/55 Milyon Yıl Önce “İnsanlara Evrilecek Olan Primatlar Evrimleşti: Plesiadapis cooki/tricuspidens ve Archicebus achilles”
78- ~47 Milyon Yıl Önce “İnsan Cinsine Gidecek Olan Primat Türü: Darwinius masillae”
79- ~40 Milyon Yıl Önce “İlksel Maymunsular Evrimleşti”
80- ~10 Milyon Yıl Önce “İki Ayak Üstünde Durmaya Meğilli Hominidler Evrimleşti”
SIRASIYLA İNSANIN EVRİMİNE GİDEN TÜRLER
81- ~47 Milyon Yıl Önce: Darwinius masillae
82- ~33/30 Milyon Yıl Önce: Aegyptopithecus zeuxis
83- ~29 Milyon Yıl Önce: Saadanius hijazensis
84- ~19/18 Milyon Yıl Önce: Proconsul africanus/heseloni
85- ~13/12 Milyon Yıl Önce: Pierolapithecus catalaunicus
86- ~7 Milyon Yıl Önce: Sahelanthropus tchadensis
87- ~3,85 Milyon Yıl Önce: Australopithecus afarensis: ~3,2 myö “Ayakta Durabilen Lucy”
İNSAN TÜRLERİ
88- ~2,4 Milyon Yıl Önce “İlk İnsan Türü Homo habilis Evrimleşti”: Homo habilis (2,4-1,4 milyon yıl öncesi arası)
89- Homo Ergaster (1,9-1,4 milyon yıl öncesi arası)
90- Homo erectus (1,89 milyon – 143 bin yıl öncesi arası)
91- Homo neandertalensis (400-40 bin yıl öncesi arası)
92- ~300 Bin Yıl Önce “Ve Nihayet Günümüzde Yaşayan İnsan Türü Evrimleşti”: Homo sapiens (300 bin yıl öncesinden günümüze kadar)
93- Bu İnsan Türlerine Benzer Olarak Aralarda Başka Türler ve/veya Alt Türler de Yaşadı (H. rudolfensis, H. erectus georgicus, H. antecessor, H. cepranensis, H. heidelbergensis, H. rhodesiensis, H. floresiensis)
94- İnsan Cinsinin Beyin Hacminin Artması ve Beyin-Zeka Hakkında
95- İnsana Evrimin Gösterimleri ve Ağız ile Anüsün Evrimleşmesi
96- Beyin ve Gözün Evrimleşmesi ve Hayat Ağacı (Bilgelik Ağacı)

GENETİK: DNA ve RNA

97- RNA: Rna’dan İlk Hücreye ve Günümüze Yolculuk
98- DNA: Deoksiribo Nükleik Asit
99- DNA’nın Yapısı: Bütün Canlılar DNA’dır
100- DNA’nın Değişmesiyle Yeni Bir Canlı Türünün Oluşması

BİYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

101- Neden İnsanlar %95 Oranında Sağ Elini Kullanır?
102- Teori, Kanundan Daha Büyüktür
103- Yaşamın Tablosu
104- 65 Milyon Yıl Önce Dünya’ya Çarpan Dev Göktaşı
105- Canlıların İlginç Özellikleri
106- Hücrelerimiz Hakkında İlginç Bilgiler
107- Evrim Fikrini İlk Olarak Ortaya Atan, İslam Değil; Yunan Filozoflarıdır
108- İlginç Cinsel Bilgiler
109- Tıptaki Birtakım Bilimsel Gelişmeler

BEYİN VE BİLİNÇ

110- Sağ ve Sol Beyin Özellikleri
111- Bizi Bilinç Değil Bilinçaltı Yönetir
112- Evrensel Bilinç ve Düşünce Üzerine
113- İnsanın Bilinçaltı ve Evrensel Bilinçaltı: “Düşüncelerimiz Boşa Gitmiyor”
114- Dejavu Neden Olur?
115- Zeka Kapasitemiz Hakkında ve Beynimizin %5’ini Değil %100’ünü Kullanırız
116- Aklımıza Takılan Sorunlardan Nasıl Kurtuluruz?
116.1- Beyin Hakkında 4 Uzmanın Söyledikleri

PARAPSİKOLOJİ

117- Parapsikolojik Kavramların Tanımları
118- Klervoyans: Uzaktan Hissetme / Ayan Olma ve Uzaktan Görme / Durugörü
119- Telepati, Prekognisyon, Telekinezi ve Size Bakıldığını Hissetme
120- Telepati ve Duru Görü Deneyleri
121- Prekognisyon / Önsezi: Zamanda Algılama, Geleceği Görme
122- Psikokinezi: Canlı Organizmalarla Zihinsel Etkileşim
123- Alan Şuuru / Kitlesel Zihin ve Evrensel Büyük Şuur: “Kitlesel Düşünceler Bir İnsanın Hareketlerine Yön Verebilir”

İLK İNSANLARIN TARİHİ VE İNANÇLARI

124- İlk İnsanların Dinsel İnançları ve “Sağ” Kavramı
125- MÖ 50.000 İle 10.000 Tarihlerinde Din Kavramı: Göğe Yükseliş ve Dinsel Köprü
126- MÖ 10.000 ve Sonrası: Tarıma Geçiş ve Hayvanların Evcilleştirilmesi
127- MÖ 10.000’den MÖ 3.000’e: Topraktan Oluşan İnsan, Yeni Yıl, Hacer-ül Esved
127.1- Göbeklitepe

(1) HARVARD ÜNİ.Sİ PROF. GÖNÜL TEKİN’DEN: ANTİK MEZOPOTAMYA İNANÇLARI VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ (2) TEVRAT, İNCİL VE KUR’AN’DAN SEÇMELER

128- Giriş (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
129- Mezopotamya İnançlarının Yayılması
130- Noel’in/Yılbaşının Kökeni
131- Hz. Musa ve Asası (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
132- Kutsal Su ve Mezarlardaki Selvi Ağaçlarının Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
133- Tıptaki Yılan Sembolünün Kökeni
134- Kartal Sembolünün Kökeni (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
135- Hz. İbrahim (Tevrat ve İncil’deki Analizi)
136- Hz. Süleyman’ın Tapınağı ve Şiirsel Anlatımı
137- Domuz Eti Neden Yasak Olabilir!
138- Hıdırellez’in Kökeni
139- Tektanrılılığa Geçiş
140- Sümerlerdeki 60’lık Sistem ve İlah
141- Sünnet, Kronometre, Kedi vd. (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
142- Allat-Kaab Tapımı Kabe ve Hacer-ül Esved’in Kökeni Mi (?)
143- Çoban (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
144- Buzağı Olayı’nın Analizi (Ek)
145- Adonis ve Astarte’nin Aşkından Oluşan Kırmızı Güllerin Aşkı Temsil Etmesi
146- Tanrılardan Peygamberlere-Meleklere Dönüşüm ve 12 Sayısı (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
147- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Canavarlar ve Melekler
148- Tevrat, İncil ve Kur’an’da “Sağ” Kavramı ve Neden “Sağ Ol” Deriz? Dinlerde “Sağ El” Kavramı
149- Tevrat, İncil ve Kur’an’da “Yaşam Ağacı”
150- İncil’de İnanna’nın İzleri
151- İncil’deki “Yaşam Ağacı ve Yaşam Suyu”

SÜMERLER VE ANTİK MEZOPOTAMYA İNANÇLARI

152- Sümerler Kimdir?
153- Sümer Tabletlerinin Derinlemesine Analizi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
154- Sümer Kil Tabletlerindeki Metinlerle Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Metinlerin Benzerliği
155- Çamurdan Yapılan Âdem (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
156- Kaburgadan Yaratılan Havva veya Âdem’den Sonra Yaratılan Havva (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
157- Tufan Hikâyesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
158- Sümer Tabletlerindeki Çoban
159- Hüd Hüd Kuşu ve Sultan Belkıs Hikâyesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
160- Sümer’deki Dilmun Cenneti (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
161- Adapa Efsanesi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
162.1.2- Sırat Köprüsü ve İsa’nın Dağdaki Vaazı
163- Sümerlerde Gılgamış Destanı (Özet)
164- Sümerlerde Yer’in ve Gök’ün Yaratılışı (Giriş) (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
165- Sümerlerde Yaratılış Hikayesi ve Qannes/Adapa, Balık İnsandan Hz. Yunus’a, Dummuzi’den Hz. İsa’ya, İnanna’nın İştar ve Kubaba’ya Dönüşmesi, Nannar, Utu ve Ningirsu (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
166- Sümerlerdeki Önemli Nüanslar (Göbeklitepe, Dummuzi, İnanna’dan Anne’ye, Dünyadaki Yüksek Enerji Alanlarının Kutsallaştırılması) (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
167- El-Eli-Elios-İlyas
168- 12 Sayısının Önemi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
169- Camiler Aslında Sümer Yapıları Mı? ve Sümerce’den Türkçe’ye Etimolojik Benzeşmeler
170- Sümerolog M. İlmiye Çığ’dan Din Hakkında Bilgiler (Kur’an’daki Analizi)
171- Sümerler; Gökyüzü, Cennet-Cehennem, Ağlama Duvarı ve Nevruz’un Kökenleri (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
172- Ariler (Aryanlar): Dinlerin Gidişatına Yön Vermiş Bir Kavim
173- Sümer, Aryan ve Samilerin Kökeni Nedir? Araplar Aslında Hintli Midir?
174- Cennet ve Cehennem’in Tarihsel Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
175- Cennetteki Irmakların Kökeni
176- Bayanlarda Örtünmenin Kökeni (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
177- Son Buzul Çağı, Sümer’de Büyük Tanrılar, Evrenin ve İnsanın Yaratılışı ve Kalp Gözü Kavramı (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
178- Kur’an’da Kalp
179- Sümer-Akad-Babil; Günah Çıkarma, Işık, Şeytan, Yeni Yıl (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
180- Sümer-Babil; 6 Günde Yaratılan Dünya ve “6” Rakamının Gizemi
181- Babil İnançlarının Dinlere ve Günümüze Etkisi ve Babil Kulesi (Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
182- Dinlerde Kadın’ın Tarla Gibi Gözükmesi

MISIR MİTOLOJİSİ

183- Antik Mısır Hakkında Öncül Bilgiler (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
184- Mısır Mitolojisi; Yaratılış, Atum, Ra, Osiris, Ptah ve Diğer Tanrılar ve de Kalp-Ruh-Akıl-Söz Bağlantısı (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
185- “Aton, Ey Sen Tek Tanrı, Senin Dışında Başka Tanrı Yok” ve Günah-Sevap Terazisi (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
186- Tek Gözlü Horus ve Görünmez Amon Tanrısı (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
187- MÖ 5000-1000 Aralığında Hermetizm’in Dinlere Katkıları (İncil’deki Benzerliği-Analizi)

HİNDUİZM İNANÇLARI

188- Hinduizm Hakkında Öncül Bilgiler (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
189- Vedizm Dini
190- Brahmanizm Dini (Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
191- Hinduizm Dininin Temelleri; “Her Şeyden Önce O Vardı; O, Birdir” İnancı (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
192- Budizm’in Kökenleri
193- Hinduizm, MÖ 1000-500; Puruşa, Muni ve Cennet’teki Huriler (Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
194- Sidarta Gatoma Buda ve Budizm (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
195- Hinduizm Panteizminden Vahdet-i Vücut’a Dönüşüm (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
196- Şihizm – Konfüçyüsçülük – Taoizm
Hinduizm’de Yoga, Meditasyon, Mantra, Namaskar – Hinduizm’den İslam’a Antropolojik Benzerlikler: Yoga ve Namaskara’nın İslam’a ve Namaz’a Etkileri vd.;
197- Yoga’nın Kökeni ve Anlamı
198- Yoga ve Meditasyon’un İslam’a, Tasavvuf’a ve Nakşibendilik’e Aktarılması
199- Mantralar ve Kelime-i Şehadet Benzeri Bir Cümle
200- Hinduizm İnancındaki Surya-Namaskar ile İslam’daki Namaz Benzerliği
201- Surya Namaskar (Kur’an’daki Analizi)

YAHUDİLİK

202- Hz. İbrahim Aslında Bir Mısır Firavunu Mu? (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
203- Hz. Musa Gerçekte Kimdir? (Tevrat’taki Benzerliği-Analizi)
204- Musa Kızıldeniz’i Yardı Mı? Gerçek Ne Olabilir? (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
205- İsrail Bayrağı’ndaki Sembolün Kökeni Nedir? (Tevrat’taki Benzerliği-Analizi)
206- Yahudilik ve Hz. İbrahim’in Kökeni Hakkında Görüşler
207- Semavi Dinlerdeki Hz. İbrahim Nereli ve Kimdir?
208- Tek Tanrılı İnanç; Hz. İbrahim’den Önce Zaten Vardı (Marduk – Hubal)
209- Yahudi Tarihi Yalan Mı?
210- Tevrat 500 Senede Yazılmıştır! (İncil’deki Analizi)
211- Eski Kralların ve Eski Peygamberlerin Uzun Yaşaması Bağlantılı Mı? (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
Tevrat’tan Seçmeler
212- Tevrat’ın Tanrısı’nın İnsan Gibi Olması
213- Tevrat’ta Tek Tanrı Mı Var?
214- Tevrat’ın Tanrısı Sadece İsrailliler’in Mi Tanrısı?
215- Tevrat Hangi Sürgünü Anlatıyor!
216- Tevrat’taki Bayram(lar) Marduk Bayram(lar)ı Mı?
217- Kurban ve Sunu
218- Levhalar, Ahit Sandığı, Tanrının Evi/Çadırı, Kabe Perdesi (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)

HIRİSTİYANLIK

219- Musevilik ve Hıristiyanlık Hakkında Bilgiler
220- Hz. İsa’nın Üyesi Olduğu Gizli Tarikat Nedir ve İsa’dan Hemen Önceki Mesihler (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
221- Hristiyanlık’ın Eski İnançlarla Benzerliği (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
222- Hristiyanlık’taki Üçlemenin 4 Büyük Kökeni (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
223- İsa, Meryem ve Tanrı Üçlemesinin Kökeni (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
224- Tynalı Apollonius (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
225- İncil’de İsa’nın Mucizeleri
226- Mesih, Deccal ve Mehdi Bağlamında İncil’deki Armageddon Savaşı İle Bhagavad-Gita’daki Dünya Savaşı’nın Benzerliği (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
İncil’den Seçmeler
227- İncil’de “Görüm”
228- İncil’de “İnsan(sı) Tanrı”
229- İncil’de Bölgesel “İsrail Tanrısı”
230- İncil’de “Mesih”
231- İncil’de “Çifte Tanrı veya Çoktanrı”
232- İsa, Halka Mucize Niye Göster(e)miyor!

İSLAMİYET

233- Kabe’nin Derin Analizi
234- Kâbe’den Önceki ve Benzer İbadethaneler
235- Kâbe’nin Ticaret ve Tapınım İlişkisi
236- Kâbe Tarikatı
237- Hindu İnançlarla Kâbe İlişkisi
238- Kâbe Tapınağı İle Hindu Tapınakları Arasındaki Benzerlikler
239- Hacer-ül Esved ve Sanghey Ashweta ilişkisi
240- Zem-Zem Suyu ve Ganj Nehri İlişkisi
241- Tavaf
242- Hac Sırasında Dikişsiz Elbise (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
243- Tarihi Kayıtlara Göre Kâbe ve Kudüs Tapınağı
244- Museviliğe ve Tevrat’a Göre Kâbe
245- Büyük İslam Tarihçisi Buhari’ye Göre Kâbe (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
246- Büyük İslam Tarihçisi Taberi’ye Göre Kâbe
247- İslam ve Kur’an’a Göre Kâbe
248- İslam’dan Önce İbrahim ve Kâbe Hakkında Çeşitli Bilgiler (Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
249- İslam Sonrası Kâbe İçerikli Bazı Sözler (Tevrat’taki Benzerliği-Analizi)
250- Tevrat ve İncil’de Hacer-ül Esved’in İzleri
251- Hz. Muhammed’in Yardımcıları ve Yemen’li Rahman (Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
252- İslam’ın İçindeki Alevilik ve İsmaililik – Alevilik Tarihi
253- İsmaililik’te Şeyhlik
254- İsmaili Öğretisi
255- Hasan Sabbah ve İsmaililik
256- Haçlı Seferleri, Hristiyanlık, İslam ve İsmaililik
257- İsa’nın Fakir Askerleri ve Tapınak Şovalyeleri
258- Allah Sözcüğün Etimolojik Oluşumu
259- Hz. Muhammed’in Ölümü
260- Hz. Muhammed’in Hocası Nevfel Kimdir? Eşi Hatice Kimdir?
261- Peygamber Olmadan Önceki Muhammed, İslam’ın 5 Şartı ve Cin (İncil ve Kur’an’daki Analizi)
262- İncil’de Hz. Muhammed’den Bahsediliyor Mu? (İncil ve Kur’an’daki Analizi)
263- “Amin” Kelimesinin Kökeni Nereden Gelmektedir? (Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi)
264- İslam Dininin Mezhepleri
265- Nuh’un Gemisi Sular Çekilince Nereye Oturdu? Cudi Dağı Mı? Ağrı Dağı Mı?
266- Peygamber(lik) Nedir? (Allah Peygamber Olmayanlara da Vahiy Gönderebilir)
267- Tevrat, Zebur ve İncil Tahrif Edilmememiştir
268- Kur’anda Birbirine Karışmayan Sular, Kusto ve Secundus
269- İslam’dan Önce Namaz ve Oruç
270- Hz. Muhammed’in Resim-Heykel’i Yasaklatması, Resmini Çizdirmemesi ve İpek
271- Kur’an Alkol İçin Ne Diyor?, Alkol ve Misk

ZERDÜŞTLÜK, SABİİLİK VE MANİHANİZM

272- Zerdüştlük’ün Arka Planı ve Zerdüşt’ün Mazdeizm İnancı (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
273- MÖ 200’ler: Sabiilik Dini ve O’nun Hrisitiyanlık-İslam’a Kattıkları (Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
274- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Işık-Karanlık Dualitesi
275- Sabiilik’ten Batı Dillerine Gün İsimlerinin Dinsel Oluşumu
276- MS 200’ler: Manihaizm Dini ve İslam Dini Arasındaki Benzerlikler (İncil’deki Benzerliği-Analizi)
277- “Ben Son Peygamberim” Diyen Mani (İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
278- Tevrat, İncil ve Kur’an’da Herkesin “Ben Son Peygamberim” Demesi!
279- Kısaca Mecusilik İnancı (İncil’deki Benzerliği-Analizi)

TÜRKLER VE TÜRK İNANÇLARI

Türklük, Türk Tarihi ve Türk Mitolojisi Hakkında
280- Bereketli Altın Kuşak ve Turan Zemin (Asya)
281- Türk Kelimesi Nereden Geliyor?
282- “Türk” Kelimesinin Anlamı ve Türkiye
283- Türklerin Fiziki Dış Görünümü Nasıldır?
284- Mitoloji Nedir?
285- Türklerin Mitolojileri Nasıldı?
286- Türklerin En Eski Miti / Destanı: Yaradılış Destanı
287- Umay Dini ve Al Dini
288- Tengri ve Kök Tengri (Gök Tanrı) Dini
289- Orhon Yazıtları ve Altın Elbiseli Adam
Türkler Nasıl Müslüman Oldu?
290- 1- Türkler Kılıç Zoruyla Mı Müslüman Oldu? (643-705 Yılları)
291- 2- Türkler Kılıç Zoruyla Mı Müslüman Oldu? (705-720 Yılları)

SEÇİLMİŞ BAZI İNANÇLAR VE -İZM AKIMLARI HAKKINDA

292- Şamanizm Hakkında Seçilmiş Bazı Bilgiler (Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
293- Mayalar Hakkında Seçilmiş Bazı Bilgiler
294- Avrupa Megalit İnancı Hakkında Seçilmiş Bazı Bilgiler
295- Hititler Hakkında Seçilmiş Bazı Bilgiler (Tevrat’taki Analizi)
Antik Yunan Mitolojisi Hakkında Seçilmiş Bazı Bilgiler
296- Altın İnsanların Cennetten Kovulması (Kur’an’daki Benzerliği)
297- Dionysos Tanrısı (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
298- Gnostik İnançlar: Gnostisizm
299- Ezidilik Dini ve Dini İnançlardaki “Kuş”lar: İmdigud, Simurg, Phoeniks, Anka, Talih Kuşu vd. (Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
300- Ezoterizm İnancı: Farkındalık ve Kendini Bilmek
301- Platonculuk ve İskenderiye Kültürü
302- Bahailik Dini Hakkında Seçilmiş Bazı Bilgiler
303- Teizm, Deizm, Ateizm, Agnostisizm, Panteizm, Dualizm, Determinizm, Materyalizm, İdealizm, Spiritualizm ve Ezoterizm

SEÇİLMİŞ DİNSEL BİLGİLER, DÜNYADA DİN HAKKINDA GRAFİKLER VE HAMMURABİ KANUNLARI

304- Dini İnançlar Neden Oluşur?
305- Dinler Hakkında Bir Yorum
306- Tektanrılılığın Tarihsel Oluşumu
307- Babil İnançlarının ve Babil Kardeşliği Örgütünün Günümüz Dünyasına Etkileri (Tevrat’taki Benzerliği-Analizi)
308- Bayraklardaki Gökyüzü Simgelerinin Kökeni
309- Zeus Tanrısı Nasıl Oluştu ve Kökeni Nedir? “God” Kelimesinin Kökeni Nedir?
310- Ruh ve Reenkarnasyon Hakkında Bilgiler
311- İnanna ve Marduk Tanrılarının Başka Tanrılara Dönüşmesi (Kur’an’daki Benzerliği-Analizi)
312- Kurban Kesmenin Kökeni
313- Piramitlerin Atası Tümülüsler Mi?
314- Mezar Taşlarında Yazan Soy Ağaçlarının Kökeni Dikilitaşlar Mı? – Mayalar
315- Hallac-I Mansur: “En-El Hakk – Ben Allah’tan İbaretim”
316- Abdülkadir Geylani’nin Düşünceleri
317- Mevlana’nın Dönüşündeki Hinduizm Bağlantısı
318- Gelmiş Geçmiş En Büyük 13 Tanrı
319- Dünyada ve Türkiye’de Dini İnanç Oranları ve Analizi
320- 282 Maddelik Hammurabi Kanunlarının Dinlere Aktarılması
321- Hammurabi Kanunları ile Tevrat, İncil ve Kur’an Metinlerinin Karşılaştırılması ve Benzerliği
322- 282 Maddelik Hammurabi Kanunları’nın Tamamı ve Önemli Maddelerin İşaretlenmesi

MASONLUK VE İLLÜMİNATİ

323- Masonluk ve Tapınakçılar
324- Masonluğun Tarihi ve İllüminati
325- Haçlı Seferleri ve Rönesans’ın Bilinmeyen Amaçları
326- Hristiyanlığı Kullanarak Dünya’yı Yönetmiş Gizli Bir Örgüt: Cizvit Tarikatı
327- İllüminati’nin Amaçları ve Tarihte Yaptıkları
328- Önceden Planlanıp Bilerek Çıkartılan 1. ve 2. Dünya Savaşları İle Çıkartılacak Olan 3. Dünya Savaşı Planı

TEVRAT’IN SEÇİLMİŞ EN ÖNEMLİ MADDELERİYLE ÖZETİ VE ANALİZİ

329- Tevrat Nedir?
Tevrat’ın Analizi
330- Yaratılış
331- Mısır’dan Çıkış
332- Levililer
333- Çölde Sayım
334- Yasa’nın Tekrarı

YENİ AHİT (İNCİL)’İN SEÇİLMİŞ EN ÖNEMLİ MADDELERİYLE ÖZETİ VE ANALİZİ

335- İncil Nedir?
İncil’in Analizi
336- Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Kitaplarının, Anlam Bütünlüğünü Kaybetmeden, Seçilmiş En Önemli Maddelerinin Tek Bir Kitap Halinde Özet Olarak Sıralı Bileştirilmesi ve Analizi
337- Elçilerin İşleri | Pavlus’tan Romalılar’a Mektup | Pavlus’tan Korintliler’e Birinci Mektup | Pavlus’tan Korintliler’e İkinci Mektup
338- Pavlus’tan Galatyalılar’a Mektup | Pavlus’tan Efesliler’e Mektup | Pavlus’tan Filipililer’e Mektup | Pavlus’tan Koloseliler’e Mektup
339- Pavlus’tan Selanikliler’e Birinci Mektup | Pavlus’tan Selanikliler’e İkinci Mektup | Pavlus’tan Timoteos’a Birinci Mektup | Pavlus’tan Timoteos’a İkinci Mektup
340- Pavlus’tan Titus’a Mektup | Pavlus’tan Filimon’a Mektup | İbraniler’e Mektup | Yakup’un Mektubu
341- Petrus’un Birinci Mektubu | Petrus’un İkinci Mektubu | Yuhanna’nın Birinci Mektubu | Yahuda’nın Mektubu
342- Yuhanna’ya Gelen Vahiy (22 Bölümün Her Birinin Detaylı Bir Özeti)
343- Sözlük
344- Ekler

KUR’AN’IN SEÇİLMİŞ EN ÖNEMLİ MADDELERİYLE ÖZETİ VE ANALİZİ

345- Kur’an Nedir?
346- Hangi Meal Neden Seçildi?, Meal Hakkında Bilgiler, Yazardan Açıklama
Kur’an’ın Analizi
347- Bakara | Al-i İmran | Nisa | Maide | En’am
348- A’raf | Enfal | Tevbe | Yunus | Hud
349- Yusuf | Ra’d | İbrahim | Hicr | Nahl
350- İsra | Kehf | Meryem | Taha | Enbiya
351- Hac | Mü’minun | Nur | Furkan | Şuara
352- Neml | Kasas | Ankebut | Rum | Lokman
353- Secde | Ahzab | Sebe’ | Fatır | Yasin
354- Saffat | Sad | Zümer | Mü’min | Fussilet
355- Şura | Zuhruf | Duhan | Casiye | Ahkaf
356- Muhammed | Fetih | Hucurat | Kaf | Zariyat | Tur
357- Necm | Kamer | Rahman | Vakıa | Hadid
358- Mücadele | Haşr | Mümtehine | Saff | Cum’a
359- Münafikun | Teğabün | Talak | Tahrim | Mülk
360- Kalem | Hakka | Mearic | Nuh | Cin | Müzzemmil | Müddessir | Kıyamet
361- İnsan | Mürselat | Nebe’ | Nazi’at | Abese | Tekvir | İnfitar | Mutaffifin
362- İnşikak | Büruc | Tarık | A’la | Ğaşiye | Fecr | Beled | Şems | Leyl
363- Duha | İnşirah | Tin | Alak | Kadir | Beyyine | Kaari’a | Tekasür
364- Hümeze | Fil | Kureyş | Kafirun | Nasr | Mesed | Felak | Nas
365- Sözlük

FELSEFE TARİHİ VE İSLAM’A YANSIMALARI

366- Antik Yunan Felsefesinin İslam Düşüncesine ve Düşünürlerine Etkisi
367- Klasik İslam Düşüncesinde Tanrı Tasarımları
368- Nihilizmin Modern Versiyonu: Postmodernizm
369- İslam Modernizmi ve Türkiye’deki Yansımaları
370- Antik Yunan’dan İslam Felsefesine Aşk ve Delilik
371- İslam Geleneğinde Bilgi Kuramı
372- Felsefi Antropolojinin Işığında Hz. Muhammed ve Kur’an
373- İslam Dünyasında Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu
374- Laikliğin Felsefi Temelleri
375- Ölüm Korkusu Karşısında Felsefenin Tesellisi
376- Tanrı ve Ahlak İlişkisine Felsefi Bir Yaklaşım