Konu 278: TEVRAT, İNCİL ve KUR’AN’DA HERKESİN “BEN SON PEYGAMBERİM” DEMESİ!

 

Tevrat: Yasa’nın Tekrarı (Özet: 5:1,5,27,31; 10:1,12; 11:1,27; 12:1,32;  Musa Rab’le konuşur ve ondan aldığı buyrukları İsrail halkına kendi ağzından şöyle aktarır) 13:1 “Aranızdan bir peygamber ya da düş gören biri çıkarsa, bir belirtiyi ya da şaşılası bir olayı önceden bildirirse, 13:2 ‘Bilmediğiniz başka ilahlara yönelip tapınalım derse, söz ettiği belirti, şaşılası olay gerçekleşse bile, 13:3 o peygamberi ya da düş göreni dinlememelisiniz. Tanrınız Rab kendisini bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevip sevmediğinizi anlamak için sizi sınamaktadır. (…) 13:5 O peygamber ya da düş gören öldürülecek.”

İncil: Matta 24:11 (4 İsa,) “Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak.” 24 “Sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.”
Pavlus’tan Korintliler’e İkinci Mektup 11:13 Bu tür adamlar sahte elçiler, düzenbaz işçiler, kendilerine Mesih’in elçisi süsü verenlerdir.
Petrus’un İkinci Mektubu 2:1 İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı; tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan Efendi’yi bile yadsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. 3 Açgözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler.
Vahiy (Kısaltma: 1:1,2 İsa, Yuhanna’ya vahyi yazdırırken) 2:1 “Efes’teki kilisenin meleğine yaz… 2 … Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun.
2:18 Tiyatira’daki kilisenin meleğine yaz… 20 … Kendini peygamber diye tanıtan İzebel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı…”
19:20 Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı.

Kur’an: Ahzab 40 Muhammed, sizin erkeklerinizden hiç birinin babası değildir; ancak o, Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.