Konu 205-206: 1- İSRAİL BAYRAĞI’NDAKİ SEMBOLÜN KÖKENİ NEDİR? 2- YAHUDİLİK VE HZ. İBRAHİM’İN KÖKENİ HAKKINDA GÖRÜŞLER

SİTE DİZİNİNDEKİ 205. KONU
İSRAİL BAYRAĞI’NDAKİ SEMBOLÜN KÖKENİ NEDİR?

MÖ 1030-930 yılları arasında eski İsrail Krallığı kurulmuştur: Buna Yahuda veya Kudüs Krallığı da diyebiliriz. Önemli kralları David ve oğlu Solomon’dur. David Hz. Davud,  Solomon ise Hz. Süleyman şeklinde İslam’da tasvir edilir.

İsrail Bayrağı’ndaki sembolü hepimiz biliriz. İşte bu sembol, Davud’un “David Yıldızı Sembolü” ve “Süleyman’ın Mührü” olarak eski İsrail kralları Davud ve Süleyman tarafından kullanılmıştır. Bu sembolün kökeni ise, MÖ 1350’lerde yaşamış Mısır Firavunu Akhenaton’un Mührü’dür!.. İç içe geçmiş iki üçgenden oluşan altı köşeli yıldız Akhenaton’un Kraliyet Mührü’dür. Bu sembol:

• 2 ayrı piramidi sembolize eder. Bunlar da insanın Işık Bedeni’dir. Yukarı olanı elektromental, aşağı olanı ise manyetikliği temsil eder. Işık Bedeni, bilincin enerji alanıdır.
• Sembol, bedenimizin sanal gerçek makinasıdır.
• Bizler “saf ışığın elektromanyentik enerjileri” olarak yaratılışın derinliklerindeki hayat tecrübelerini yaşamaktayız.[24]

Tevrat’taki Benzerliği-Analizi

Tevrat: Yaratılış (Kısaltma: 41:38,39 Mısır Firavunu Yusuf’a şöyle dedi) 41:41 “Seni bütün Mısır’a yönetici atıyorum.” 41:42 Sonra mührünü parmağından çıkarıp Yusuf’un parmağına taktı. Ona ince ketenden giysi giydirdi. Boynuna altın zincir taktı.

 

İsrail Bayrağı’ndaki işaret

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 206. KONU
YAHUDİLİK VE HZ. İBRAHİM’İN KÖKENİ HAKKINDA GÖRÜŞLER

• Flavius Josephus: “Yahudiler Hint filozoflarından gelmedir, Hindular onlara Kalani (kaldeni/kalde) derler” demiştir.
• Godfrey Higgins: “Yahudiler Kalani adında bir Hint kavmi veya mezhebiydi” demiştir.
• Hindu Tanrısı Brahman ve eşi Saraisvati ile Abraham (İbrahim) ve eşi Sarai arasında benzerlik vardır.
• Tomas Doreste: “İbrahim, yanındakilerle Hinduizm öğretilerini yaymak adına Hindistan’ı terk eden sayısız Brahman rahiplerinden veya torunlarından biridir” der. Ayrıca o dönemlerde Hinduların dünyaya -veya bazı bölgelere- yayılmış olmasıyla, günümüz Hint-Avrupa dil ailesinde fazlaca Hint çıkışlı sözlerin olması, sebeplerden gösterilebilir.[25]

___________________
[24] Gürsan, age., s. 48.
[25] Gene D. Matlock, B.A., M.A., Hz. İbrahim (Abraham) Kimdi?Hermetics, Tercüme; Kemal Menemencioğlu, 2002, <http://www.hermetics.org/Abraham.html> Erişim: Şubat 2012.