Konu 302: BAHAİLİK DİNİ HAKKINDA SEÇİLMİŞ BAZI BİLGİLER

 

Bahailik dini, İran ve İsrail’de 19. yüzyılda kurulmuş “yeni dünya düzeni/medeniyeti”ni kurmak isteyen yeni bir dindir. Yüceler Yücesi Yaradan, Tanrı ve saire olarak adlandırılan tek bir yaratıcıya inanırlar. Hz. Bab (1819 Şiraz/İran-1850 Tebriz/İran) ve Hz. Bahaullah (1817 Tahran/İran-1892 Akka/İsrail) bu dinin elçileri olup yazdıkları eserler tanrının sözleridir. Bab, Tebriz’de idama mahkum edilip öldürüldü. Bahaullah ise İran’dan uzaklaştırıldı, o 1873’te Akka’da tanrıdan vahiy aldığını söylerek 15 yıl boyunca Bahailerin ana kitabı olan Kitab-ı Akdes’i yazdı. Milliyet, ırk ya da ülke ayrımı yoktur, kadın-erkek eşittir, din ve bilim işbirliği yapmalıdır. Bahailikte İbrahim, Musa, İsa, Muhammed’in dışında Krişna, Zerdüşt, Buda da elçi olarak kabul edilir. Ayetlerinden veya görüşlerinden bazıları şunlardır: Cennet, Ruh’un Tanrı’ya yakınlaşmıklık halidir; Cehennem ise uzaklaşmışlık halidir. Din uğruna savaş yapacaksan, dinsiz ol daha iyi. Bütün insanların anlaşabileceği, evrensel bir dil olmalıdır. Tüm dinler tek bir ilahi kaynaktan (Tanrıdan) gelip özde tek bir din olup birbirini takip eden aşamalardır: Bahailik de bunlardan birisidir: Bahailikten sonra da yeni dinler/aşamalar ve elçiler gelecektir.[39] Görüşüme göre bu inanç dünyadaki tüm dinleri birleştirmeye çalışıyor ama nerede, kendinde, yani yine bir egoizm… Ayrıca bu dinde dine inanmayanlara da yer olsaydı yani hem dindarları hem de adindarları birleştirseydi iyi olabilirdi belki fakat o zaman da böyle bir din olur muydu orası da tartışılırdı.

___________________
[39] TBTDİT, Bahaullah, Abdülbaha, vd., “Bahai Dini: Tarihi, Öğretileri ve Toplumsal Çalışmaları”, Bahai Eserleri Basım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1. Basım, Nisan 2016, <http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Bahai%20Dini.pdf> Erişim: Ekim 2014, s. 7-10, 13, 14, 19, 22, 24, 36, 45, 60, 61, 112, 123, 154. (Bu kitapta doğrudan yazar belirtilmemiş fakat kitapta çoğunlukla Bahaullah ve Abdülbaha’nın yazıları kullanılarak ‘Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği (TBTDİT)’ tarafından yazılmıştır veya hazırlanmıştır.)