Konu 70: ~530 Milyon Yıl Önce “Balık Benzeri Canlılar ve/veya Ön-Balıklar Evrimleşti: Pikaia gracilens ve Temsilen Branchiostoma lanceolatum”

 

Pikaia gracilens: 530 myö. (Pikai; Myllokunmingia ve Haikouichthys ercaicunensis ile birlikte) “İlk omurgalı” ve “ilk balık” adaylarındandır. Omurgasız ile omurgalı arası geçiştir (ara formdur). Göz yok, tanımlanmış kafa(tası) yok, başta iki tane dokungaç, uzunluk (uz.) 5 cm civarı, hareket S şeklinde, vücut yana yassı, bölümlenmiş kas blok çiftleri. [Üst fosil: Smithsonian NMNH Müzesi, Washington | Alt model: Royal Ontario Müzesi (Musée Royal de l’Ontario/Phlesch Bubble), Toronto, Kanada: Radio-Canada] (Görselleri birleştiren: Alper Çadıroğlu)[105][106/Figür 46]
Branchiostoma lanceolatum, lancelet’lerden biridir. Günümüzde yaşayan bir canlıdır ama bunu almamın nedeni ortalama yaklaşık 525 myö (veya 529-521 myöa.nda) balık benzeri ve/veya ön-balıklar olarak yaşamış olan omurgasız omurgalı arası canlılara (veya omurgasızdan omurgalıya geçişin arasındaki -ara- canlılara) fazlaca ya da neredeyse tamamen benziyor olmasıdır ki zaten bilimsel makalelerde bu tür “yaşayan fosil” olarak değerlendirilip omurgasızdan omurgalı evrimi konusuna ışık tutar, Pikaia gibi. Kordalı, notokord yapı, tanımlanmış kafa(tası) yok, uz. 2,5-8 cm, çift olmamak kaydıyla ışığı algılayabilen bir gözümsü yapı.[107] [(1) Development: Stephanie Bertrand, Hector Escriva: The Company of Biologists Ltd. | (2) Wikimedia Commons: Giovanni Maki | (3) Wikimedia Commons: Hans Hillewaert | (4) OMARE: Vasco Ferreira | (5) Flickr: Rickisub] (Görselleri düzenleyerek birleştiren: Alper Çadıroğlu)[108:Figür 47]

___________________
[105] Figür 34 ile 87. dipnota bk.
[106] Figür 46: (Üst) Wikimedia Commons contributors, “File:Pikaia Smithsonian.JPG”, Wikimedia Commons, the free media repository, <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pikaia_Smithsonian.JPG> Erişim: 2 Eylül 2017. (Alt) Radio Canada Author (yy.), “L’ancêtre de tous les vertébrés”, Radio-Canada, 25 Nisan 2012, <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/552521/vertebres-ancetre-pikaia-gracilens> Erişim: 19 Şubat 2019.
[107] Википедия contributors, “Ланцетники”, Википедия, свободная энциклопедия, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Ланцетники>; Wikipedia Contributes, “Lancelet”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Lancelet>; “Branchiostoma lanceolatum”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Branchiostoma_lanceolatum>; “Cephalochordate”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Cephalochordate>; Caterina Bentele vd., “A proprotein convertase-inhibiting serpin with an endoplasmic reticulum targeting signal from Branchiostoma lanceolatum, a close relative of vertebrates”, Biochemical Journal, Cilt: 395, Sayı: 3, 1 Mayıs 2006, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1462704/pdf/bj3950449.pdf> s. 449, 450 (© 2006 Biochemical Society); Александр Марков (Alexander Markov), “Геном ланцетника помог раскрыть секрет эволюционного успеха позвоночных”, Элементы (Elementy), 23 Haziran 2008, <https://elementy.ru/novosti_nauki/430759> Erişimler: 19-20 Şubat 2019.
[108] Figür 47: (1) Stephanie Bertrand, Hector Escriva, “Evolutionary crossroads in developmental biology: amphioxus”, Development, Primer Series, Cilt: 138, Sayı: 22, 2011, <http://dev.biologists.org/content/develop/138/22/4819.full.pdf> s. 4821 (© 2011 The Company of Biologists Ltd.); (2) Wikimedia Commons contributors, “File:Amphioxus.png”, Wikimedia Commons, the free media repository, <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphioxus.png(Giovanni Maki); (3) “File:Branchiostoma lanceolatum.jpg”, <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Branchiostoma_lanceolatum.jpg(Hans Hillewaert); (4) Vasco Ferreira, “Branchiostoma lanceolatum (Pallas, 1774)”, OMARE, SGT: 8 Ekim 2018, <http://www.omare.pt/en/especie/branchiostoma-lanceolatum-2/>; (5) Rickisub, “Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum)”, Flickr, 26 Ağustos 2013, <https://www.flickr.com/photos/89561776@N07/11605146814> Erişimler: 20-21 Şubat 2019.