Konu 304-305: 1- DİNİ İNANÇLAR NEDEN OLUŞUR? 2- DİNLER HAKKINDA BİR YORUM

SİTE DİZİNİNDEKİ 304. KONU
DİNİ İNANÇLAR NEDEN OLUŞUR?

Bu soruya cevap olarak, Hançerlioğlu’nun “Dünya İnançları Sözlüğü” adlı kitabının arka kapak yazısı ile açıklamak gerekirse: “İnanç, bilginin bittiği yerde başlar. İnsanlar bilmediklerini hayal etmişler ve hayal ettiklerine inanmışlardır. Bilgiyle açıklayamadıklarını hayal güçleriyle açıklarken, bilme ihtiyaçlarını karşıladıkları kadar, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışmışlardır. Bir Bereket Tanrısı besin sağlamak için, bir Sağlık Perisi sağlığı korumak için hayal edilmiştir. İnançların altında yatan gerçek nedenleri bulup çıkarmak, bilimin görevidir. Bunu yapabilmek için de onları bütün ayrıntılarıyla bilmek gerekir. İnançlar da, bilgiler gibi, belli koşullar içinde oluşan tarihsel evrimin zorunlu sonuçlarıdır. Bu yüzdendir ki inanç alanını konu edinen bilimlerin, bir yanıyla geçmişe dönük, öbür yanıyla geleceğe açık çok, geniş bir çalışma alanı vardır.”[1]

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 305. KONU
DİNLER HAKKINDA BİR YORUM

Prof. İlhan Arsel, yazdığı “Şerait’ten Kıssa’lar” adlı kitabında; Habil ile Kabil, Ye’cüc ve Me’cüc olaylarının hikâyeden öte olmadığını açıklamaktadır. Ayrıca; filler ve taş fırlatan kuşlar, Tanrının emrine itaat eden deve, Yahudilerin maymuna dönmesi, 99 koyun, baş şerbeti, şeytan ayetleri, Nuh’un ailesini ölüme terk etmesi, Davud’un arkadaşının karısına göz koyması ve Tanrının bağışlaması, Muhammed’in amcası Abdülmüttalip’in içki yasağına sebep oluşu, Musa’nın elbiselerini alıp kaçan taş gibi anlatımların hikâye ve masaldan öte olmadığını açıklamaktadır.[2] Kur’an’daki Analizi: Kehf 94 Dediler ki: ‘Ey Zu’l-Karneyn, gerçekten Ye’cuc ve Me’cuc, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar, bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen için sana vergi verelim mi?’ Enbiya 96 Yecuc ve Mecuc (un sedleri) açıldığında, onlar her bir tepeden akın ederler …[3][4]

___________________
[1] Orhan Hançerlioğlu, “Dünya İnançları Sözlüğü“, Remzi Kitabevi, İstanbul, İlk Baskı, 2000, <http://www.remzi.com.tr/kitap/dunya-inanclari-sozlugu> Erişim: Haziran 2012, arka kapak yazısı.
[2] İlhan Arsel, “Şeriat’tan Kıssa’lar – 1“, Kaynak Yayınları, İlk Baskı, 1996, <http://www.kaynakyayinlari.com/seriattan-kissalar-1-p362167.html> Erişim: Haziran 2012, bağlantıdaki kitabın açıklamasıdır.
[3] Tevrat, İncil ve Kur’an maddelerinin tamamı yazar tarafından eklenmiştir.
[4] “Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Anlamı: Meal ve Sözlük”, Meali Hazırlayan: Ali Bulaç, Bakış Yayınları, İstanbul 1985. (İstisna olarak metin içinde veya dipnotta nereden alındığı belirtilmiş olanların dışında belirtilmemiş tüm Kur’an maddeleri buradan alınmıştır.) (Bu meal Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18.11.1985 tarih ve 2199 sayılı Tebliğler Dergisi’nde tavsiye edilmiştir.) (Bu meali seçmemin nedeni diğerleri gibi “anlam tercümesi” olmayıp “kelimesi kelimesine” tercüme ettiği içindir: Diyanet İşleri Başkanlığı meali de dahil diğer çoğu mealde Kur’an’da olmayan sonradan eklenen ve sonradan eklenildiğini belirtmeyen -belirtse dahi bazısını belirtip bazısını belirtmeyen- açıklama şeklindeki kelime, kelime grupları ve sözler vardır: Sonradan eklendiğini -veya sonradan eklenilen her şeyi- parantez içinde belirttiği için bu meali analizde daha uygun gördüm.)