Konu 306-307: 1- TEKTANRILILIĞIN TARİHSEL OLUŞUMU 2- BABİL İNANÇLARININ VE BABİL KARDEŞLİĞİ ÖRGÜTÜNÜN GÜNÜMÜZ DÜNYASINA ETKİLERİ

SİTE DİZİNİNDEKİ 306. KONU
TEKTANRILILIĞIN TARİHSEL OLUŞUMU

Bitki Tanrısı olan Marduk, Sümer Tanrılarından biridir. Sümer şehirlerinde birçok Tanrı bulunmaktadır. Her şehrin bir baş Tanrısı vardır. Yanı sıra bu şehirlerde diğer Tanrılar da mevcuttur. MÖ 4000’li yıllardan itibaren Marduk, Sümerlerin bir şehri olan Babil şehrinin baş Tanrısı’ydı. İlerleyen süreçlerde yaklaşık MÖ 20. yüzyılda Babiller tarafından Çoktanrılılık içerisinde diğer Tanrıların başı olarak görülmeye başlandı, devamında yaklaşık MÖ 15. ile 10. yüzyıl arasında Tek Tanrı olarak tasvirlenmeye başlandı: Tektanrılılık da doğmaya başlıyordu. Bu oluşumu izler nitelikte yine bu zamanlarda Mısır’ın Tektanrısı Aton (MÖ 14. yy) ve Musa’nın Tek Tanrısı Yehova (MÖ 12-5. yy) oluşmaya başladı. Hammurabi (MÖ 18. yy), Buhtunnasr / Nebukadnezar (MÖ 6. yy) gibi kralların Marduk’u yüceltmesi ve Tek Tanrı tasvirlemesi yapması şeklinde; Aton, Yehova gibi Tek Tanrıların oluşmasına bağlı olarak ilerleyen süreçlerde Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet inançlarıyla Tektanrılılık devam etmiştir. Çoktanrılık kapsamındaki Bitki Tanrısı Marduk, günümüz 3 büyük dine kaynaklık etmiştir.[5]

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 307. KONU
BABİL İNANÇLARININ VE BABİL KARDEŞLİĞİ ÖRGÜTÜNÜN GÜNÜMÜZ DÜNYASINA ETKİLERİ

Yazı İçeriği: Semavi Dinler’den önceki Babil inançlarının dinleri ve şu anki dünyayı etkilemesi.

MÖ 2000 ve sonrasındaki tarihlerde, Babillerde Nemrud ve Semiramis inancı bulunur. Bunlar Titan yani Devdirler. Titanlar, Tanrılardan önce var olan varlıklardır. (Nemrud ve eşinin titan soyundan gelen Babil’in kral ve kraliçesi olarak insan olduğu da düşünülebilir.) Semiramis, Nemrud’un karısıdır. Babillerdeki bu rahipler, “Babil Kardeşliği” örgütünü kurmuşlardır. Nemrud balıkla, Semiramis ise balık ve güvercinle sembolize edilir. Öyle ki Hristiyanlık’ın sembollerinden birisi de balıktır.[6] (Günümüzde bazı İncil / Yeni Ahit’lerin kapağında balık “∝” işareti vardır.[7]) Semiramis kelimesi, Hint Tanrısı Sami-Ramaisi’den türemiştir. Nemrud ise, Marduk-Tammuz Tanrısı ve Kral Nimrod ile özdeşleşir. Semiramis “Tanrıların Bakire Anası” idi.[6] (Görüşüme göre bu, “Bakire Meryem”in kökenlerindendir.)

Semavi dinlerin kutsal kitaplarında Babil Kulesi geçmektedir. Semiramis’e kuleleri inşa ettiren kadın anlamında Astarte olarak tapınılırdı. Baş Titan Kronos kule inşa ettirici olarak bilinirdi. İşte bu iki durum Nemrud’un Babil Kulesi’ni inşa ettirmesiyle ilişkilidir.[6] (Burada anlatılmak istenen Tevrat-İncil-Kur’an’daki bu kulenin kökeninin nereden geldiği sorusunun cevabıdır.[8])

Dünyada güvercinin “Barışı”ı sembolize ettiği düşünülür ama gerçekte ölüm ve yok olmayı temsil eder. Babil Kardeşliği örgütüne göre gerçek olan ters anlamlıdır, halkların pozitif gördüğü aslında negatiftir. Bu onların sırlarındandır. (Yani güvercin sembolünü ortaya atarlar ve gerçek anlamını kimseye söylemezler.)

• İrlandalı terörist grup IRA’nın ve İngiliz Kraliyeti’nin sembolleri güvercindir ve bunlar Babil Kardeşliği örgütündendirler.
• Avrupa kraliyet aileleri, bu örgütün kan bağından gelip; giydikleri taçlar, Nemrud’un boynuzlu başlığından esinlenmiştir.
• Papalar halen, Nemrud’un balık sembollü tacını giymektedirler.
• NewYork’taki “Özgürlük Heykeli” Semiramis’i sembolize eder ve Masonlar tarafından yaptırılmıştır.[6]

Tevrat’taki Benzerliği-Analizi
Yaratılış 8:11 Güvercin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşamleyin geri döndü. O zaman Nuh suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı.
Yasa’nın Tekrarı 33:1 Tanrı adamı Musa, ölümünden önce İsrailliler’i kutsadı. 2 Şöyle dedi: “Rab Sina Dağı’ndan geldi, Halkına Seir’den doğdu ve Paran Dağı’ndan parladı. On binlerce kutsalıyla birlikte geldi, sağ elinde halkı için alev alev yanan ateş vardı.”[9] (Tespitime göre ABD’deki Özgürlük Heykeli’nin sağ elinde de alev alev yanan ateş var!..)

___________________
[5] Daha fazlası ve detaylar için bu sitede yazdığım bölümlere bk.bk. ve bk.
[6] Turgut Gürsan, “Dünya’nın Gizli Tarihi: Antik Çağlardan Günümüze”, Pegasus Yayınları: 138, İstanbul, Özel Baskı, 1. Baskı 2008, s. 19-22.
[7] Örneğin bk. Kitab-ı Mukaddes Şirketi, <https://www.kitabimukaddes.com/incil/> Erişim: Ağustos 2018. (Bu bağlantıdaki görsele bakınız.)
[8] Bu sitedeki yazılarıma bk. (Dizin 153, 181).
[9] “Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil)”, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Yeni Yaşam Yayınları, Yeni Çeviri, İstanbul 2001-2009, <https://incil.info/kitaplistesi> veya <https://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitap-hakkinda-bilgilendirme-ve-tam-metni/> Erişim(ler): 2011-2018. (Tevrat maddeleri buradan alınmıştır.)