Konu 308-309: 1- BAYRAKLARDAKİ GÖKYÜZÜ SİMGELERİNİN KÖKENİ 2- ZEUS TANRISI NASIL OLUŞTU VE KÖKENİ NEDİR? “GOD” KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

SİTE DİZİNİNDEKİ 308. KONU
BAYRAKLARDAKİ GÖKYÜZÜ SİMGELERİNİN KÖKENİ

Antik Mezopotamya inançlarında Tanrılar gökyüzü cisimleri ile ilişkilendirilerek sembolize edilmesinden dolayı Ay, Hilal, Yıldız ve Güneş şeklinde ışık veren gökcisimleri ile simgelenirdi. Günümüz bayraklarındaki simgelerin buradan esinlenmiş olma ihtimali yüksektir.[10]

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 309. KONU
ZEUS TANRISI NASIL OLUŞTU VE KÖKENİ NEDİR? “GOD” KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Hint dillerindeki “Dyaus Pita” Gök Baba ya da Gök Tanrısı anlamına gelmektedir. Dyaus yansıma, ışık ve ışın anlamlarına gelir. Orta Asya’dan Avrupa’ya göçen Cermenlerin; Göklerin Tanrısı “Teiwaz” veya “Deiwos”, Dyaus’tan türemiştir. Sonra zaman içinde Deiwos, Antik Yunan’da Deus ve “Zeus”a dönüşmüştür. Yanı sıra Tanrı anlamına gelen; Fransızca “Divinité”, İrlandaca “Deity”, İspanyolca “Deidad”, İtalyanca “Divinità”, Portekizce “Divindade” ve Letonca “Dievība” Dyaus ve Deiwos sözcüklerinden gelmektedir.

“God” sözcüğünün kökeni hakkında farklı görüşler şu şekilde toplanabilir. Cermen halklarından gelen, İngilizce ve çeşitli dillerdeki “God” kelimesi; Hint-Fars Tanrı isimlerinden “Ğodda/Goda/Khoda”dan etkilenmekte olup, Cermenlerin kullandığı Hint-Avrupa dillerinde çağırma anlamına gelen “ghutom ve ghau” kelimesinin de etkisiyle, teiwaz-gumanez-guda etkileşmesiyle Tanrı, cinsiyetli hale getirilmiş ve sonuçta God; Gott gibi başta cinsiyetsiz olan Tanrı’dan, sonradan eril cinsiyetli haldeki God tanrı ismi meydana gelmiştir.[11][12][13][14]

___________________
[10] Daha fazlası ve detaylar için bu sitede yazdığım bölümlere bk. ve bk.
[11] Wikipedia Contributes, “Dyaus Pita” (İng, Alm), <https://en.wikipedia.org/wiki/Dyaus_(deity)>; “Tyr” (Tür, İng, Alm), <https://en.wikipedia.org/wiki/Týr>; “Tanrı” (Tür, İng, Alm, Fra, İrl, İsp, İta, Por, Let), <https://en.wikipedia.org/wiki/God>; “Khuda” (İng), <https://en.wikipedia.org/wiki/KhudaWikipedia, The Free Encyclopedia, Erişimler: 2011 ve 2017. (Parantez içindekiler diller olup ilgili ansiklopedide belirttiğim bu 15 maddeye baktım: Bu 15 bağlantıyı dipnotta ve kaynakçada göstermek uzunca olacağı için bu şekilde göstermeyi uygun buldum.)
[12] Metin Kılıç, “Haniflik El Kitabı”, (ye.y.), 2. yayım, Aralık 2009, <https://books.google.com.tr/books.­..> Erişim: Mayıs 2012, 3. Bölümün sonu. (Google-Kitaplar’dan bakılmıştır.)
[13] Sam Shamoun, “Allah of Islam, Is He Yahweh God of the Bible?”, Answering Islam, (t.y.), <http://www.answering-islam.org/Responses/Abualrub/allahs_identity.htm> Erişim: Mayıs 2015.
[14] Kathleen Hopkins, “TS98En 1998 Explanatory notes on Gad or God Apart from Gad, the son of Yaʽqoḇ, there was another ‘Gad.’ The astrologers of Baḇel called Jupiter (Zeus)”, [Sunum], Slide Player, 2015, <http://slideplayer.com/slide/4417660/> Erişim: Mayıs 2015.