Konu 310-311: 1- RUH VE REENKARNASYON HAKKINDA BİLGİLER 2- İNANNA VE MARDUK TANRILARININ BAŞKA TANRILARA DÖNÜŞMESİ

SİTE DİZİNİNDEKİ 310. KONU
RUH VE REENKARNASYON HAKKINDA BİLGİLER

Çeşitli Ruh Tanımlamaları:
• Büyük felsefecilere göre ruh; cevher, nefes, akıl veya kudret olarak tasvirlenmiştir.
• İslam ve Hristiyanlık’ta ruh; insanın doğmasıyla başlayıp var olduğu varsayılır.
• Tasavvuf’ta ruh; bedenin ne içinde ne de dışındadır. Özellikleri duyum, düşünce ve sezgi (manevi-kalp)’tir.
• Yeni Eflatuncular’a göre ruh; önce cansızda gizlidir, sonra bitkilerdedir, sonra hayvanlardadır en son ise insan olarak Allah’a ulaşma amacındadır.
• Sokrat, Platon ve Aristoteles ruhu beden ile sentezlerken, İbn-i Sina ruh bedenden ayrı bir cevherdir dediğinde Ortaçağ’da tüm batılılar tarafından kabul görmüştür. Sina’nın kitapları Avrupa ve çeşitli Orta Doğu üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Felsefe ve tıp alanında uzmandır. Özbekistan’da doğmuştur. Allah’ı, Vahdet-i Vücut yani varlığı zorunlu olan olarak tasvirlemiştir, bu düşünce ona aittir.

Tenasüh: Ruhun insandan hayvana, hayvandan insana, bitkiden insana, insandan bitkiye, cansızdan canlıya, canlıdan cansıza olacak şekilde her türlü kombinasyonlarını içeren ruh göçünü ifade eder. Reenkarnasyon dünyaya geri gelişlerde ödüllendirme ve cezalandırma konularını içerirken, tenasühte bu kavramlar yoktur. Reenkarnasyon canlıdan canlıya geçişi ifade eder. İslam reenkarnasyona inanmazken, Hristiyanlık ve Musevilik kısmen inanır. Hinduizm, Budizm, Şamanizm, Jainistler, Spiritualistler inanır. İnanan sayısı ~1 Milyar civarıdır.

Astral seyahatın, bilinç yerinde olarak süptil maddelerden oluşan diğer bedenin, madde içinden geçen ve uzaklıklara anında gidilebilen bir seyahat olduğu söylenir.

Çeşitli inanışlara göre nefs; ego, ruh, akıl, beden, ceset, kan, arzu ve kötü istekler gibi -çok geniş- anlamlara gelir.[15]

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 311. KONU
İNANNA VE MARDUK TANRILARININ BAŞKA TANRILARA DÖNÜŞMESİ

Tanrılar farklı bölgelerin toplumlarının Tanrılarıyla etkileşerek veya doğrudan geçerek, isim değişikliğine tabi olurlar. Örneğin Sümerlerde Tanrıça İnanna, toplumun neşesi, bereketi ve süsüdür. Ay Tanrısı Nanna’nın kızıdır: Akadlara İştar, Musevilere Astarte, Yunanlılara Afrodit, Romaya Venüs olarak geçmiştir. Marduk da ismini Baal ve Tammuz olarak devam ettirmiştir. Baal’in Simgesi Hilal(Sin)’dir. Uğruna küçük çocuklar kesilerek kurban edilip verimlilik getirdiğine inanılırdı.

Arabistan’da belirli bir dönemde Mekke’nin koruyucusu olan baş Tanrı Hubal, Babil’in Tanrısı Marduk’un diğer ismi olan Baal’den türetilerek oluşturulmuştur.[16] [Mekke’nin Tanrısı!.. Görüşüme göre Kur’an’da da Allah için dünyanın değil de sadece “Mekke şehrinin tanrısı” olduğu mu yazıyor!.. Kur’an’daki Benzerliği-Analizi: Ali Bulaç Meali – Kur’an: Neml 91 (De ki:) ‘Ben, ancak bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum ki, O, burasını kutlu ve dokunulmaz kıldı. Her şey O’nundur. Ve müslümanlardan olmakla emrolundum.’ | Diyanet Vakfı Meali’nde: 91 (De ki:) Ben ancak, bu şehrin (Mekke’nin) Rabbine -ki O burayı dokunulmaz kılmıştır- kulluk etmekle emrolundum. | Diyanet İşleri Başkanlığı Meali’nde: 91 De ki: “Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin)…” | Kuran Yolu Meali’nde: 91 De ki: “Bana, dokunulmaz kıldığı bu şehrin rabbine…”[17] | Süleyman Ateş’te 91 (De ki): “Ben sadece bu kentin Rabbine kulluk etmekle emrolundum.” | Yaşar Nuri Öztürk’te 91 “Ben sadece, bu beldenin Rabbine kulluk etmekle emrolundum.” | Edip Yüksel’de 91. Ben, sadece bu şehrin Rabbine kulluk etmekle emredildim.[18]]

___________________
[15] Vikipedi Katılımcıları, “Ruh” (☆), Vikipedi, Özgür Ansiklopedi, <https://tr.wikipedia.org/wiki/Ruh> Erişim: 2011 ve 2017.
[16] Daha fazlası ve detaylar için bu sitede yazdığım bölümlere bk. ve bk.
[17] Kur’an Neml 91 için: Diyanet Vakfı Meali’nde <http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/neml-suresi-27/ayet-89/diyanet-vakfi-meali-4>, Diyanet İşleri Başkanlığı Meali’nde <http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/neml-suresi-27/ayet-89/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1>, Kuran Yolu Meali’nde <http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/neml-suresi-27/ayet-89/kuran-yolu-meali-5>, Erişimler: Ağustos 2018. (Bulaç için dipnot 4’e bakınız.)
[18] Kur’an Neml 91 için: Süleyman Ateş, Yaşar Nuri Öztürk ve Edip Yüksel’in Kur’an meallerinde bakınız <http://www.kuranikerim.gen.tr/default.asp> Erişim: Ağustos 2018. (Bu sitede -en üstte- ilgili ayeti ilgili mealde arayınız: Çünkü doğrudan bir bağlantı verilmemiş olup javascript modlu bir sitedir.)