Konu 154-155: 1- SÜMER TABLETLERİ 2- Çamurdan Yapılan Âdem

SİTE DİZİNİNDEKİ 154. KONU
SÜMER KİL TABLETLERİNDEKİ METİNLERLE TEVRAT, İNCİL VE KUR’AN’DAKİ METİNLERİN BENZERLİĞİ

Bu ana konu kapsamında Louvre Müzesi’nde korunan kil tabletleri üzerinden alıntılar yapacağız. Ayrıca bulunan tabletlerin çevirisini yapmış kitaplardan alıntılar yapacağız.[32]

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 155. KONU
Çamurdan Yapılan Âdem

Sümer tabletlerinde Tanrıların çamurdan oluşturduğu ilk insan Âdem ifadesi ile kaburgadan yapılan dişi anlatımları mevcuttur. Kur’an ve Tevrat’taki çamurdan yapılan Âdem ile Tevrat’taki kaburgadan yapılan Havva durumu buna benzemektedir.

Louvre Müzesi’ndeki Sümer tabletlerinden bir kısmında Tanrıların konuşması şu şekilde anlatılmaktadır: İlk Tanrı ve diğer Tanrıları var eden Tanrıça Nammu’dur. Tanrılar çoğalınca yapılacak işleri de artar, onlar Nammu’dan bir çare bulmasını ister. Nammu da Bilgelik Tanrısı Enki’ye “Bu işi yap!” der. Enki de kilden insan oluşturur ve Nammu’ya sunar:

• Nammu: “Ey oğlum, yatağından kalk… Bilgini kullan, Tanrılara iş yapacak yaratıklara şekil ver, onlar kendilerini iki misli çoğaltsınlar.”
• Enki: “Ey annem, adını vereceğin yaratık oldu, onun üzerine Tanrıların görüntüsünü koy. Dipsiz suyun çamurunu karıştır. Kol ve bacakları meydana getir. Ey annem! Yeni doğanın kaderini söyle! İşte o bir insan!”

Tanrılar kendilerine hizmetçi ve yardımcı olarak insanı yaratmışlardır. Bu tablette günümüz dinlerinde geçen çamurdan yapılan insan anlatımının, çok önceleri Sümerlerde var olduğunu görmekteyiz.[32]

___________________
[32] Elibol, ags.; Çığ, age.

 

İnsanın yaratılışını anlatan Sümer tableti, MÖ ~2.650, Louvre Müzesi
Nammu[33] (MÖ 5.000, Irak Müzesi)

 

___________________
[33] Nammu görselleri için “La diosa Nammu y los Anunnaki”, MJ2 Artesanos, 27 Ağustos 2013, <http://www.mj2artesanos.es/blog/la-diosa-nammu-y-los-anunnaki/> ET: Nisan 2017.

Mezopotamya mitlerinde insanlar kilden yaratıldı ve yaratılış amaçları tanrılara hizmet/kulluk etmekti. Tanrıların isteğiyle Enki insanı yarattı ve annesi Nammu da düzenledi. Diğer bir mitte ise bir tanrının kanından yaratıldı. Diğer mitlerde ise Ninmah kilden defalarca bir yaratık yapmaya çalışır fakat cinsiyetsiz olması gibi nedenlerle başarısız olur: Sonra Enki de defalarca dener ve o da vücut ve ruh zayıflığı olan, konuşamayan, eklemleri olmayan vs. nedenlerden dolayı başarısız olur.[34]

İnsanın yaratılışı, şu şekillerde de anlatılır:

1- Zanaatkâr Tanrılar insanı kilden yoğurur, Nammu kalp verir, Enki ise nefesiyle can verir.[35]
2- Enki’nin yarattığı ilk insan Adapa’dır.[36]
3- Baba Tanrı Dummuzi ile Ana Tanrıça İnanna çiftleşir ve onlardan -onlara benzeyen- diğer insanlar doğar.[37]

Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi

Tevrat: Yaratılış 1:26 Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi, 1:27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. 2:7 Rab Tanrı Adem’i topraktan Yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu.

İncil: Pavlus’tan Korintliler’e Birinci Mektup 15:47 İlk insan yerden, yani topraktandır.
Vahiy 11:11 Üç buçuk gün sonra iki peygamber, Tanrı’dan gelen yaşam soluğunu alınca ayağa kalktılar. Onları görenler dehşete kapıldı.
(Özet: 13:11-14 Sonra yerden bir canavar daha çıktı. İnsanları saptırdı, onlara ilk canavarın onuruna bir heykel yapmalarını istedi.[38]) 13:15 Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. Öyle ki, heykel konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkesi öldürebilsin.

Kur’an: Hicr 26 Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.
Hac 5 Ey insanlar, eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, gerçek şu ki, biz sizi topraktan yarattık, sonra bir damla sudan, sonra bir alak’tan (embriyo), sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından; size (kudretimizi) açıkca göstermek için. Dilediğimizi, adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz…
Mü’minun 12 Andolsun, biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık. 13 Sonra onu bir su damlası olarak, savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. 14 Sonra o su damlasını bir alak (embriyo) olarak yarattık; ardından o alak’ı (hücre topluluğu) bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. …
Secde 7 Ki O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. 8 Sonra onun soyunu bir özden (sülale’den), basbayağı bir sudan yapmıştır. 9 Sonra onu ‘düzeltip bir biçime soktu’ ve ona ruhundan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti. …
Sad 72 ‘Onu bir biçime sokup, ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın.’

Tevrat ve İncil’deki “Yaşam Soluğu” ve Kur’an’daki “Ruhundan üfleme” ile yaratılma Sümerler’in “Cattle and Grain” mitinde geçmektedir. “Cattle and Grain” mitinde insanın yaratılış(ı) amacı şu şekildedir: Gök tanrıları takımı/kulübü veya An’ın takipçileri olup An’ın yarattığı Anunnakiler büyük tanrılara -ek zevk olsun diye, daha önce bilmedikleri- yemek yemeyi ve elbise giymeyi gerçekleştirmek için tanrı Lahar ve tanrıça Ashnan’ı yarattı ama bu yetersiz kaldığı için ek olarak “nefes/soluk verilerek” insan da yaratıldı. Aynen aktarıyorum: “For the sake of the good… Man was given breath” yani “İyiliğin uğruna (fayda getirmesi hatrına) insana nefes verildi”.[39]

___________________
[34] Kramer, age., s. 68-71.
[35] bk. bu bölümde 177. Konu
[36] bk. bu bölümde 161. Konu
[37] bk. bu bölümde 165. Konu
[38] Tevrat ve İncil maddelerinde “( )” işaretleri arasındakiler; -uzunca yazılmaması ve/veya anlam kaybı olmaması için- değişiklik yapılmadan ve belirtilen madde(ler)den alınarak kısa ve özet şeklinde yazar tarafından yazılmış olup: Bunlar “Kısaltma”dır ve “Özet”tir tarzında işaretlendirilmiştir.
[39] Kramer, age., s. 72, 73.