Konu 156: Kaburgadan Yaratılan Havva veya Âdem’den Sonra Yaratılan Havva

 

Ninhursag = Sümerlerde Ana (Yer) Tanrıçası
Enki = Sümerlerde Bilgelik ve Su Tanrısı

Sümerlerin kil tabletlerinde şunlar yazmaktadır: Yer Tanrıçası Ninhursag, Enki’nin hasta organı olan kaburgasını iyileştirdiği sırada:

• “Kardeşim neren ağrıyor?”
• “Kaburgam ağrıyor!”
• “Tanrıça Ninti’yi (kaburganın hanımı/yaşatan hanımı) doğurdum senin için.”

Burada Enki, cennetteki yasak meyveleri yiyor. Sonra hastalanıyor ve kaburgası ağrıyor. Yer Tanrıçası duruma üzülüyor ve onu iyileştirmeye çalışıyor. Kaburganın iyileşmesi için Ninti Tanrıçasını yaratıyor. “Nin” hanım, “ti” ise kaburga demektir. Ninti, kaburganın hanımı demektir. Sonra Ninti, Enki’yi -kaburgayı- iyileştiriyor. Bu Sümer tabletinde kaburgadan oluşturulan dişi veya sonradan olan Havva benzeri bir durum görmekteyiz.[40]

Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi

Tevrat: Yaratılış 2:21 Rab Tanrı Adem’e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı.
2:22 Adem’den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın atarak onu Adem’e getirdi.
2:23 Adem, “İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, Etimden alınmış ettir” dedi, “Ona ‘Kadın*(Nisa)’ denilecek, Çünkü o adamdan*(insandan) alındı.” (İbranice kadın -İşşa- sözcüğü, adam -İş- sözcüğünden türemiştir.)
2:24 Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.

Kur’an: Nisa 1 Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip-yayan Rabbinizden korkup-sakının. …

(Erkekteki ve Dişideki kaburga sayısı aynıdır / eşittir: Erkekte herhangi bir eksiklik yoktur. Nisa Sûresi, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadın demektir -bk. hemen üstteki Tevrat maddesinde- ve görüşüme göre (Ni)sa, Sümer’deki Tanrıça (Ni)nti’den gelmektedir[41].)

Ayrıca Enlil’in yaratıp görev verdiği Emesh ve Enten kardeşler ile[42] Tanrıların yaratılış odasında yaratılan -ve onlara hizmet eden, sonrasında gökten dünyaya indirilip insanlara fayda veren, sonrasında birbirlerini küçümseyerek kavga ettiklerinden dolayı tanrıların müdahale ettiği- Lahar ve Ashnan kardeşler, Habil ve Kabil kardeşlerin öncülleridirler.[43]

___________________
[40] Elibol, ags.; Çığ, age.
[41] bk. bu bölümde 156. Konu
[42] Kramer, age., s. 49.
[43] Kramer, age., s. 53, 54.