Konu 328: ÖNCEDEN PLANLANIP BİLEREK ÇIKARTILAN 1. VE 2. DÜNYA SAVAŞLARI İLE ÇIKARTILACAK OLAN 3. DÜNYA SAVAŞI PLANI

 

Yazı İçeriği: Bu yazıda Mason İlluminatistlerinin 1. 2. ve 3. Dünya Savaşlarını önceden planlayıp çıkardığı/çıkartacağı anlatılmaktadır.

Mason ve İlluminatici olan ABD’li general Albert Pike, 1859-1871 yılları arasında 1. ve 2. Dünya Savaşlarını planlamıştır. Bu planlar ilerleyen senelerde aynen yaşanmıştır.

Pike’nin 1. Dünya Savaşı Planı (Oldu!): İngiliz ve Almanlar birbirine düşürülerek 1. Dünya Savaşı çıkarılacaktı. Savaşın sonunda, Çarlık Rusyası İlluminati tarafından devrilerek yerine Komünist-Ateist rejimli bir Rusya kurulacaktı. Bu rejim diğer hükümetleri ve dinleri zayıflatmak için kullanılacaktı. (Bu söylenenler 1914-1918 tarihlerinde aynen oldu!..)

2. Dünya Savaşı Planı (Oldu!): Alman Nazi Faşistleri ile Siyonist Yahudiler arasında çıkartılacaktı. Sonunda Nazizm yok edilecek ve Siyasi Siyonizm güçlendirilerek; Filistin’de bir İsrail Devleti kurulacaktı. (Bu söylenenler 1938-1948 tarihlerinde aynen oldu!..)

3. Dünya Savaşı Planı (!..): İlluminati, Yahudilerle Müslümanlar arasında anlaşmazlıkları artıracak ve İsrail ile Arap Devletleri birbirini yok edecek. (Bu söylemler şu an gerçekleşme aşamasında!..) Ancak plan burada bitmiyor. Sonrasında Papa İtalya’dan Rusya’ya sürülecek. Hristiyanlığın son kalesi Rusya olacak. Rusya’daki Ateist-Nihilist-Devrimcilerle Hristiyanlar birbirine düşürülerek beraber yok edilecek. Bu sayede Ateizm ve Hristiyanlık yok olacak.

Bu Mason İlluministlerin amacı; dünyadaki bütün dinleri, hükümetleri ve gereksiz gördüğü halkları yok ederek “Tek Dünya Hükümeti”ni kurmaktır. Bütün dünyayı yönetmek isterler. Zaten gizliden gizliye şu an yönetiyorlar. Ülkelerde kargaşa çıkararak zenginliklerine zenginlik katarlar. Dünyanın en zenginlerinden Rothschild ve Rockefeller aileleri Mason İlluminist olarak İlluminati’yi finanse ederler. Masonik İlluminati, kaos yaratıp oluşacak yeni düzeni yönetir. Buna da “Kaostan Doğan Düzen” denilir.[8]

___________________
[8] Age., s. 341-344.