Konu 20: Einstein’ın Fark Ettikleri Hakkında

E=mc2 denklemi, uygun koşullarda enerjinin maddeye, maddenin de enerjiye dönüşebileceği anlamına gelir. Büyük Patlama ile “enerji” çökerek maddeye dönüşmüştür. Güneş’ten bize gelen ısı ve ışık enerjisi, maddenin enerjiye dönüşmesidir: Burada özetçe, 4 hidrojen birleşerek, 1 helyumu oluşturduğunda kaybedilen kütle, ısı-ışık şeklinde enerjiye dönüşür. Hidrojen bombası ya da atom bombası patlamasında da kaybedilen kütle, ısı-ışık enerjisine dönüşür. Yanı sıra, parçacıklar çok hızlı -ışık hızına yakın- olarak çarpıştırılırsa da maddeden enerjiye dönüşüm söz konusudur.

Fizikçi Michio Kaku (d. 1947) şunları söylemektedir: “E=mc2, bu denklem, evrenimizdeki her şeyin olağanüstü miktarda bir enerjide depolandığını” gösterir. “Mesela ışığın hızı saniyede yaklaşık 300 milyon metre. Bunu kendisiyle çarparsak 90 katrilyon eder. Diğer bir deyişle, madde nedir? Bir yerde madde, devasa miktarda enerjinin yoğunlaşmış hâlinden başka bir şey değil. Yani kalemimin içinde saklı bütün enerjiyi bir şekilde açığa çıkarmayı başarabilseydiniz atom bombasına denk bir kuvvet oluşurdu! (…) Biz insanlar ve üzerinde durduğumuz Dünya, yıldız tozundan yapılmışızdır. Bizler doğrudan E=mc2nin ürünüyüz.”.[1]

 

Kaynak

[1] Gary Johnstone [Yön.], “Einstein’s Big Idea” [Einstein’ın Büyük Fikri, TV Belgeseli], NOVA, PBS, 2005, <https://www.pbslearningmedia.org/resource/nvfb-sci-einsteinsidea/wgbh-nova-einsteins-big-idea-full-length-broadcast/>, Erişim: 19 Kasım 2022 [(+) eklediğim kalıcı arşiv kay: https://web.archive.org/web/20221217150752/https://nm.pbslearningmedia.org/resource/nvfb-sci-einsteinsidea/wgbh-nova-einsteins-big-idea-full-length-broadcast/], Türkçe alt yazılı, NTV, 15 Kasım 2007 (Belgesel Günlüğü, İzlesene, 4 Aralık 2011) <https://www.izlesene.com/video/bbc-einstein-in-buyuk-fikri-emc2/5191429>, Erişim: 25 Eylül 2020, [kalıcı arşiv kay: https://web.archive.org/web/20171022000106/https://www.izlesene.com/video/bbc-einstein-in-buyuk-fikri-emc2/5191429] veya (trdesigners, YouTube, 18 Ocak 2011) <https://www.youtube.com/watch?v=hbD7zC_NUHw>, Erişim: 25 Eylül 2020, Süre Aralığı: 1.17.46-1.18.48, 1.44.40-1.46.09 [kalıcı arşiv kay: https://web.archive.org/web/20210212084334/https://www.youtube.com/watch?v=hbD7zC_NUHw] (“E=mc2, bu denklem…” alıntısı Johnstone’dandır.); Wikipedia Contributors, “Nuclear fission”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, sgt: 7 Kasım 2016, kalıcı arşiv kay: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuclear_fission&oldid=748388669>, Erişim: 10 Kasım 2016; Wikipedia Contributors, “Nuclear fusion”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, sgt: 21 Kasım 2016, kalıcı arşiv kay: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuclear_fusion&oldid=750767341>, Erişim: 21 Kasım 2016.