Konu 33: Bütün Hareketler, Tüm Maddeye Bağlıdır

Bu anlatım genel görelilik içerisindedir. Dünya üzerinde yaptığımız hareketler, hızlar ve hareketlerimizin bütün yönlerinin Dünya’nın yer çekiminden (kütle çekiminden)  dolayı kaynaklandığını düşünürüz ama aslında bu düşünce yanlıştır (tam olarak doğru değildir, eksiktir). İster Dünya’da olalım isterse uzayın herhangi bir yerinde olalım, yaptığımız hareketler, uzayda bulunan toplam madde (enerji) miktarına bağlıdır. Uzayda bulunan galaksiler, yıldızlar, gezegenler, uydular, gaz bulutları, yanınızdaki ev vb. hepsi bulunduğunuz yerdeki kütle çekim alanına katkıda bulunur. Yakınında bulunduğunuz gök cisimleri daha fazla kütle çekimi etkisi uygulasa da hissettiğiniz kütle çekimi alanı (veya etkisi) uzaydaki tüm madde miktarının toplam etkisidir. Dolayısıyla cisimlerin yaptığı hareketler uzaydaki tüm madde miktarından kaynaklanır.[1]

 

Kaynak

[1] Brian Greene, “Evrenin Dokusu…”, age., s. 90, 598.