Konu 165: SÜMERLERDE YARATILIŞ HİKAYESİ VE QANNES/ADAPA, BALIK İNSANDAN HZ. YUNUS’A, DUMMUZİ’DEN HZ.İSA’YA, İNANNA’NIN İŞTAR VE KUBABA’YA DÖNÜŞMESİ, NANNAR, UTU VE NİNGİRSU

 

Sümerlerde Yaratılış Hikayesi

• Her şey “İlksel Okyanus”tan doğar.
• Başta Evren sonra Dünya sonra da İnsan oluşur.
• Enki Tanrısı İlksel Su olup, Evren’i yaratır ve düzenler. Başta Yer ve Gök birleşiktir, birbirinden ayrılarak; sudan, karalar-topraklar çıkar. Su burada enerji, toprak ise madde anlamına gelir.
• Enki’nin oğlu Dummuzi Tanrısı, insanlara medeniyeti öğreten Tanrı Kral’dır. İnsanlara tarım, hayvancılık ve dili öğretmiştir: Sembolü ağaçtır. Ağaç, kökleri bakımından ev olarak görülür.
• Sümerlerde dinsel inanış maddi değildir, manevidir. Öz’ün (Ruh’un), bedeni yani maddeyi aşması söz konusudur.

Mısır, Asya, Çin, Japon, Türk gibi birçok toplumların yaratılış hikayesinde başta yer ve gök bitişiktir sonra ayrılmıştır. İlksel Su’dan karaların çıkmasını, Mısır Medeniyeti “Dikilitaş”larla sembolize etmiştir.[71]

Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi

Tevrat: Yasa’nın Tekrarı 16:22 Tanrınız Rab’bin nefret ettiği dikili taş dikmeyeceksiniz.

Kur’an: Maide 3 Ölü eti, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen, dikili taşlar üzerine boğazlanan (hayvanlar) ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. …

Sümerlerde, kendilerine hizmet etsin diye Tanrılar çamurdan ilk insan olan Qannes’i (Ada-Adapa’yı) yaratırlar. Cennet’teki Adapa, “Yasak Yemek”i yediği için dünyaya atılır ve ölümlü olur. Sonra insanlar Tanrılara itaat etmemeye başlar ve Tanrılar da dünyada Tufan yaratır.

Sümerlerde “Balık İnsan” kavramı, sudan bilge bir insanın çıkması ve diğer insanlara bilgiler öğretmesi olarak ifade edilir. Bu durum Hz. Yunus’a kadar gitmektedir.[71] (Ayrıca Hz. İsa’nın ve/veya İncil’in sembolü bir balıktır, yan fiyonk şeklinde bir “∝” balık işaretidir. Bunu İncil kitabının üstünde görebilirsiniz.)

Dummuzi, Baba Tanrı’dır aynı zamanda Çoban Tanrı’dır. Ana Tanrıça, İnanna’dır.[71] (Dummuzi sonra Marduk Tanrısına dönüşmüştür). Dummuzi-İnanna’nın kutsal evliliğinden diğer Tanrılar doğar: Sonra bu Tanrılardan yarı Tanrı yarı insan olanlar veya krallar doğar: Sonrasında da bunlardan insanlar oluşur. Dummuzi’nin Çoban olması, Hz. İsa’nın çobanlığını oluşturmuştur.

İnanna Akad, Babil ve Sami’de (Araplarda) İştar Tanrıçasına dönüşür. Hititlerde ise Kubaba yani Kibele Tanrıçasına dönüşür. Kubaba-Kibele Anadolu’nun en eski Tanrısıdır ve Taht’ı vardır. İnanna’nın başlığı yılan şeklinde olup “Sonsuz Döngü” anlamına gelir. Bu başlık Kubaba’da da vardır ama tek fark Kubaba’nın başlığının önünde Ay sembolü vardır. Bu Tanrıçaların kutsal hayvanları Aslan olup, sabah – akşam – aşk – savaş – bereket Tanrıçalarıdırlar. Anadolu’daki Hititlerin kökeni, Hint-Avrupa ailesidir. Bu topluluklar MÖ 1800’lerde Anadolu’ya gelerek Hititleri oluşturmuşlardır. Hititler dinlerini Sümerlerden almıştır.

Sümerlerde ve çoğu toplumda Güneş Tanrıları, Ay Tanrılarından daha büyüktür. Sümerlerin Ay Tanrısı Nannar’dır. Nannar, Akad-Sami’ye Sin Tanrısı olarak geçmiştir. (Arapçada sin harfi bile vardır). Kötü ruhların veya bazı Tanrıların Ay’ı kapatması, sonra da Ay’ın tekrar parlaması olgusu söz konusudur. Sümerlerde Güneş Tanrısı Utu’dur: Erildir, cesaret, karanlığın düşmanı, kehanet, yasalar ve adalet ile ilgilidir. Güneş pozitif, eril, erkek; Ay daha çok dişi olarak görülmüştür. Güneş Tanrısı, Ay Tanrısından daha baskındır.

Sümerlerde Orion Takım Yıldızı ile özdeşleşen Tanrı Ningirsu’dur. Babil’e Ninurta olarak aktarılır. Avcıdır ve simgesi “S” şekilli topuzdur. Sümerler gökyüzünü iyi gözlemlemişlerdir, Tanrılarını gök cisimleri ile ilişkilendirmişlerdir. “Asa” sembolünü yaygın olarak kullanmışlardır.[71] Örneğin Enki “ilahi asa”ya sahiptir.[72] Musa’nın Asası’nın kökeni buradan gelir.[71]

___________________
[71] Çelik, agk.
[72] Kramer, age., s. 66