Konu 110: SAĞ VE SOL BEYİN ÖZELLİKLERİ

 

Sol Beyin Özellikleri ve Üstünlükleri: Mantık yürütmeyi severler. Duygularla değil mantıkla hareket ederler. Matematikleri gelişmiştir. Matematik sevilir. Sınıflandırma ve bölümlemeye önem verilir. Titizlik ve detaycılık hâkimdir. Analitik düşünmeyi severler. Konuşmaları iyidir, dil iyi kullanılır, ikna ve hitabet gücü etkilidir. Bütünü değil, parçayı görürler. Sistemli ve disiplinli çalışırlar, kuralcıdırlar. Objektiftirler (kişiden kişiye değişmeyen değerler). Somut kavramlara önem verilir.

Sağ Beyin Özellikleri ve Üstünlükleri: Duygusaldırlar ve duygulara önem verirler. Sanat ve sanatsal etkinlikler sevilir. Sanatsal becerileri gelişmiştir. Estetiklik ve fiziki görünüm önemlidir. Yeni şeyler üretmeyi severler. Resim, mimari ve geometri özellikleri gelişmiştir. Yazarlık kabiliyetleri gelişmiştir. Müziğe ilgi duyulur, müzik kulakları etkileyicidir, müzik aleti çalabilirler. Parçaları değil, bütünü görürler. Boyutları iyi algılarlar. Sezgileri ve içgüdüleri kuvvetlidir. Koku ve tat gibi duyuları gelişmiştir. Subjektiftirler (kişiden kişiye değişen değerler). Soyut kavramlara önem verilir.

Beynin sol ve sağ yarım küreleri sinir lifleri ile birbirine bağlıdır, birinin yaptığından diğerinin anında haberi olur. Yüksek zekâlı kişilerde sağ ve sol beyinler arasındaki iletişim mükemmeldir. Bu iletişimi geliştiremeyen insanlar hangi taraf baskın ise o özellikleri ile yaşamayı sürdürür. Kadın beyninde konuşma fonksiyonları, erkeklere oranla sol-sağ beyin olarak daha simetridir. Bu yüzden kadınlarda konuşma özelliği erkeklere oranla daha baskındır. Yeni doğmuş bir insanda beynin sağ tarafı sol tarafından erken gelişmektedir.[1]

___________________
[1] T. Kate, S. Gauri, “Left Brain vs. Right Brain”, Diffen.com, 4 Haziran 2018, <https://www.diffen.com/difference/Left_Brain_vs_Right_Brain> ET: 11 Haziran 2018. Sadrettin Pençe, “Serebral Lateralizasyon”, Van Tıp Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, Temmuz 2000, <https://www.journalagent.com/vtd/pdfs/VTD_7_3_120_125.pdf> ET: Ekim 2013, s. 120-125. Tony Buzan, Michael J. Gelb, “Beyninizin hangi tarafını kullanıyorsunuz?”, Management Centre Türkiye (MCT) Şirketi – Kemal İslamoğlu, 2009, <http://www.kigem.com/beyninizin-hangi-tarafini-kullaniyorsunuz.html> ET: Ekim 2013. Mehmet Yavuz, “Sağ ve Sol Beyin Meslek Belirleyici”, REEM Nöropsikiyatri, 2 Kasım 2013, <http://www.reemnp.com/sag-ve-sol-beyin-meslek-belirleyici> ET: Mart 2017. Mehmet Yavuz, “Sağ Beyin mi, Sol Beyin mi?”, REEM Nöropsikiyatri, 3 Mayıs 2013, <http://www.reemnp.com/sag-beyin-mi-sol-beyin-mi> ET: Mart 2017.