Konu 49: Yaratmak Diye Bir Şey Yoktur

İlgili kaynakla karışık çıkarımıma göre şunlar söylenebilir. Herhangi bir şeyin yok olabilmesi için diğer her şeyin yok olması gerekir. Herhangi bir şeyin var olabilmesi için diğer her şeyin var olması gerekir. Her şey birbiriyle bağımlıdır.

Diyelim ki sen doğmadın. Bu zamana kadar çevrende senle yaşayan her şey farklı bir şey yaşayacaktı. Yeni olasılıklar oluşacaktı. Bu durumu dünyadaki bütün insanlığa uyarlarsak “rastlantısallık” ortadan kalkabilir. Her olgu, “varoluşsal bir karşılıklı bağımlılık ağında” anlam buluyormuş sonucuna ulaşılır.

Evrende sadece elektron ve bunun antisi olan pozitron olduğunu varsayalım, başka hiçbir şey olmasın. Elektron -1 yüklüdür, pozitron +1 yüklüdür. Yüklerin Korunumu kanunu ile örnek evrenimizin net elektrik yükü 1-1=0’dır. Sadece bir elektronun olduğu bir evren düşünülemez, çünkü bu, Yüklerin Korunumu kanununu ihlal eder. Sadece bir elektronun olduğu evrende o elektron yaratılmış demektir, fakat dediğimiz gibi böyle bir şey olamaz, çünkü kanuna ters düşer. Sonuç, fizikte “yaratmak” imkânsızdır, daha doğrusu yaratma, bu noktada anlamsız ve önemsiz olur. Çünkü bulunduğumuz evrenimiz bu kanun olmasaydı olmazdı. Yanı sıra, bu elektron-pozitron örnek evrenimizdeki bu iki çifti yok etsek hiçliğe ulaşır mıyız? Cevap, hayır. Çünkü Kütle-Enerji Korunumu kanununu ihlal edemeyiz. Bu çifti ortadan kaldırsak yerine ya bir foton ya da başka bir parçacık-anti parçacık ikilisi ortaya çıkar, yani burada enerji yoktan var, vardan da yok olmaz.[1] (Ama bunun istisnası var ve bu “yaratma” değil, biraz sonra bunu işleyeceğiz.)

 

Kaynak

[1] age., s. 66, 67.