Konu 158: Sümer Tabletlerindeki Çoban

 

Philadelphia Üniversitesi Müzesi ve Chicago Üniversitesi Oriental İnstitue’de bulunan tabletlerde şunlar yazmaktadır:

• “Ey Enlil, değerli çoban, daima harekette, büyük soluk alanların güden çobanı, prensliğini var etti.
• Hiçbir Tanrı ona bakmaya cesaret edemez.
• Yalnız yüceltilmiş veziri saray nazırı Nusku’ya onun emrini, kalbinin sözünü bildirdi, o haber verdi, bütün emirlerini yerine getirmeye onu görevlendirdi.
• Bütün kutsal kuralları, bütün kutsal kanunları ona emanet et.”

Burada adı geçen “Çoban Nusku” Mısır’daki Thoth’a, Yunan’daki Hermes’e ve Kur’an’daki İdris peygambere benzemektedir.[51] (Ayrıca Tevrat’ta anlatılan Musa hikayesiyle de benzerlik gösterir. Yahve tarafından seçilmiş Musa’nın dışında, Tanrı Yahve’ye kimsenin bakmaya gücü yetemez, ona bakan anında ölür.[52]) (Yanı sıra, Musa’nın insanlığa -aslında İsrail halkına- bildirdiği kanunlar, Tevrat’ı oluşturur. Bunlar Tevratta uzun uza anlatılır. İsrail Tanrısı Yahve’nin -veya Yehova’nın- yazıp Musa’ya verdiği 10 Emir ve Musa’nın Tanrı’dan aldığı diğer kanunlar Tevrat’ta çok uzun yer kaplar.[53])

Ayrıca Enlil, metamorfoz geçirip farklı şekillerde görünebiliyordu.[54]

___________________
[51] Elibol, ags.; Çığ, age.
[52] Bu sitede belirttiğim maddelere bk. Tevrat, Yaratılış 19:21; Levililer 16:1-2.
[53] Bu sitede Tevrat, Yasa’nın Tekrarı 5:23-31 ve/veya tamamı için bk.
[54] Kramer, age., s. 43.

 

Nusku Sınır Taşı (British Museum)
Nusku’nun Muskası[55] (Louvre Müzesi) (Nusku, Enlil’den aldığı kanunlarla insanları yönetir: Ardılı Musa, Yahve’den aldığı 10 Emir tablet kanunu ile insanları yönetir.)

Nuska/Nusku: Ateş ve Işık tanrısı, Enlil’in bakanı. İnsanları kötülüklerden ve uyurken kabuslardan korur. Nusku ve muskaları/tılsımları/nazarlıkları kötü büyüye, içe cin girmesine, doğum yapan kadınları ziyaret eden iblisin bebekleri ele geçirmesine vs. karşı korur. Sembolü fenerdir.[55]

___________________
[55] Ruth Horry, “Nuska/Nusku (god)”, Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses, Oracc and the UK Higher Education Academy, 2016, <http://oracc.iaas.upenn.edu/amgg/listofdeities/nuska/> ET: 16 Haziran 2018.