Konu 325-326: 1- HAÇLI SEFERLERİ VE RÖNESANS’IN BİLİNMEYEN AMAÇLARI 2- HRİSTİYANLIĞI KULLANARAK DÜNYA’YI YÖNETMİŞ GİZLİ BİR ÖRGÜT: CİZVİT TARİKATI

SİTE DİZİNİNDEKİ 325. KONU
HAÇLI SEFERLERİ VE RÖNESANS’IN BİLİNMEYEN AMAÇLARI

Not: Bu konu dolaylı olarak bu bölüm kapsamında olduğu için alındı.

Psellus 11. yy.da Bizans’ta yaşamış ünlü tarihçi ve filozoftur. Urfa’daki son Sabi mabedi yıkılınca dinlerin saklamaya çalıştığı gizli metinler 1050 tarihinde Psellus’un eline geçer. Bu tarihten sonra Avrupa’ya geçen astroloji, el okuma, tılsım vb. ile dinlerdeki saklanan gerçekler ve öğretiler ve de bu kitapların çevirileri Avrupa’da yayılır. Zamanında Hristiyan Katolik sisteminin kendilerine ters düşerek yakıp yok etmeye çalıştığı kitaplar bir bir Avrupa’da insanların merakından dolayı günyüzüne çıkmaya başlar. Tekrardan Sokrat, Platon, Aristo gibi isimler okunmaya başlanır. Gizli ilimler Hermetizm, Ökültizm yaygınlaşır. Hristiyanlığın baskıcı rejimi, bu bilimlerle beraber sanat ve kültürü de etkileyerek ilk Rönesans hareketlerini başlatır. Yani Rönesans 14. yy.da değil 11. yy.da başlamıştır. Ayrıca tahtı sallanan Hristiyan Katolik alemi, bu bilgileri ve metinleri Doğu’nun elinden almak amacı ile 1090’da “Haçlı Seferlerini” başlatır.[5]

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 326. KONU
HRİSTİYANLIĞI KULLANARAK DÜNYA’YI YÖNETMİŞ GİZLİ BİR ÖRGÜT: CİZVİT TARİKATI

Not: Cizvit Tarikatı, Masonlukla bağlantılı olduğu için bu bölüm kapsamında alındı.

1529 yılında Protestanlık oluştu. Bu akım Katolik inanca karşı olup, inananlara Papa bir aracı değil diyordu. Kilise’nin insanlar üstündeki hegemonyasına da karşı idi. Protestanlık, Hristiyanlık içerisindeki katı sistemlere karşı özgürleşmeyi savunan bir Hristiyan mezhebidir. Kendilerini savunmasız bulan Katoliklik ve Papa, 1534’de bunlara karşı Cizvit Tarikatı’nı kurar. Bu tarikat üyeleri Papa’ya karşı olanları yok etmeye yemin ederler ve bunları kitleler halinde yok etmeye başlarlar. Ama amaçları daha da büyüyerek, dünyanın her yanına yayılırlar ve buralara öğretmen, doktor, asker vb. kılığında sızarlar. Aslında bu tarikat; Katolikliği ve Papa’yı kandırmıştır, gerçek amaçları Papa’yı kullanarak dünyaya hakim olmak ve onu kendi düşünceleri ile yönetmektir. Tarikat, Masonluk’la bağlantılı olup dinlere inanmamaktadır. Bunlar; acımasızca insanları katlederek, Hristiyanlığa bağlıyorlardı. Hristiyanlığın gelişimine de katkı sağlamışlardır. (Bu, bir inanca bağla ve onu istediğin gibi yönet durumudur!..) Tarikat; önüne çıkan engelleri, halkları kışkırtıp tahrik ederek ortadan kaldırıyordu, örneğin: 1649 İngiliz İhtilali, 1793 Büyük Fransız İhtilali, 1917 Bolşevik İhtilali (Çarlık Rusyasının parçalanması), 1918 Alman Komünist İhtilali. Bu sayede çıkardığı karışıklıktan faydalanarak, o ülkeyi eline geçirip yönetebiliyordu.[6]

___________________
[5] Aytunç Altındal, “Yoksul Tanrı: Tyanalı Apollonius”, Alfa Yayınları, İstanbul, 1. Basım, 2005, s. 15-21.
[6] Gürsan, age., s. 144-154.