Konu 173: SÜMER, ARYAN VE SAMİLERİN KÖKENİ NEDİR? ARAPLAR ASLINDA HİNTLİ MİDİR?

 

(Günümüzden 200.000 yıl önce Homo sapiens yani günümüz insanı Afrika’nın doğusunda evrimleşerek oluştu.[92] Bu insan 50.000 yıl öncesine kadar tüm dünyaya yayıldı.[93] Bunlardan bir çoğu 10.000 yıl öncesine kadar “Bereketli Altın Kuşak” denilen, iklimi ve toprağı uygun olan Asya’da yaşadı.[94])

Eski çağlarda dünya birçok buzul erimesi sonucu bölgesel ve kıyısal sellere maruz kalmıştır. Gerek sel, kuraklık, iklim vb. sebeplerle Sümerlerin Mezopotamya’ya gelişi, sonrasında ise aynı sebeplerle Aryan, Sami gibi kabilelerin dağılıp Mezopotamya ve Arabistan’a gelişi söz konusudur.[95] (Son buzul çağı MÖ 10.000-8.000 civarında sona erdi, yani bu dönemde buzullar eridi: Asya’nın bir çok bölgesi kuzey buzullarının erimesiyle sular altında kaldı. Önceden burada refah içinde yaşayan insanlar artık yavaş yavaş aşağıya indiler.[94]) Asya’dan Arabistan’a ve Mezopotomya’ya inenler, Sümerleri ve Arapları oluşturdu.

• Aryanların kökeni, Hintlilerdir ve Asya insanlarıdır.[95] (Hindistan ve yukarısında -Orta Asya koridorunda- yaşayan insanlardır.)
• Arapların kökeni, semitik ırktır yani Sami ırkıdır. Sami ırkı Aryanlardan doğmuştur. Dolayısıyla Sami ırkının kökeni Hintlilerdir ve Asya insanlarıdır. Yanı sıra semitik ırka Afrikalıların da karıştığı söz konusudur.
• Sümerlerin kökeni tam olarak belli değildir.[95] (Veriler, Hazar’ın kuzeyini göstermektedir.)

Sami ırkı ya da topluluğu, Sümer’den sonra Arabistan’da oluşan topluluktur: Yani Sümerler Mezopotomya’ya geldiklerinde Sami ırkı henüz yok idi.[95] (En azından Sümerden önce kayda değer bir toplum yoktu, küçük gruplar halinde göçebe idiler.)

___________________
[92] Bu sitedeki yazıma bk. (Dizin 92).
[93] Görsel için bu sitedeki yazıma bk. figür 58 (Dizin 93).
[94] Bu sitedeki yazılarıma bk. (Dizin 280) ve bk. (Dizin 126).
[95] Çelik, agk.