Konu 294-295: 1- AVRUPA MEGALİT İNANCI VE 2- HİTİTLER HAKKINDA SEÇİLMİŞ BAZI BİLGİLER

SİTE DİZİNİNDEKİ 294. KONU
AVRUPA MEGALİT İNANCI HAKKINDA SEÇİLMİŞ BAZI BİLGİLER

Megalit yapılar -bilinen- MÖ ~10.000’lerde Türkiye-Urfa’daki Göbekli Tepe ile başlar. Bu tarihlerde birkaç tane ve MÖ 7.000 ve sonrasında fazlaca yapılmış bu tarz yapı vardır.[6]

Avrupa’da MÖ 3. binyılda yapılmış taş mezarların ağzını bir delikli taş kapatıyordu. Bu taş “ruh delikleri” olarak adlandırılıp, ölülerle yaşayan insanlar arasında iletişim sağlama görevindeydi. Mezarların şekli rahime benzemektedir. Kişi öldükten sonra Toprak Ana’dan tekrar doğar düşüncesi hâkimdi. Avrupa’daki bu din kültünün oluşmasının kökeni başta Avrupalı insanlardır, sonrasında Ege Bölgesi kolonilerinin de katkısı olmuştur. Doğu-Batı Avrupa’yı kapsayan bu Megalit dini inancında Ana Tanrıça hâkimdi. Megalit dininde tapınaklar ve mezarlar taştan yapılmaktaydı. Taş önemli bir unsurdu. Eskimeyen, ölümsüz olan taş; öbür hayatın ölümsüzlüğünü simgeliyordu. Mısır’da MÖ 2.700’lerde ilk piramit yapıldı. Bundan önce Mısır’da hiçbir taş anıt yoktur. Avrupa’daki Megalit Taş Anıtları, Mısır Anıtlarından önce yapılmıştır.[7]

 

İngiltere’deki Stonehenge (MÖ 3. binyıl), Megalit Taş Anıtları (David Ball, 2009)

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 295. KONU
HİTİTLER HAKKINDA SEÇİLMİŞ BAZI BİLGİLER

MÖ 2.000 ve sonrasında, Hint-Avrupa kavmi olan Hititler, Anadolu’yu kuşattılar. Burada bulunan Hattilere egemen oldular. MÖ 2. binyıl boyunca Hititler, Anadolu’da hâkimiyetini sürdürdüler. Hititler, Sümer-Akad sentezi olan Babil dininin etkisinde kaldılar. Hitit dininde Tanrıların en başında Fırtına Tanrısı (Teşup) ve Ulu Tanrıça bulunuyordu. Kötülüğü uzaklaştırmak için yapılan Ak Büyü yaygındı lakin kara büyü yasaktı. Suçlular idam edilirdi. Kral, Tanrı’nın yeryüzündeki naibi, yardımcısıydı. Kral öldükten sonra Tanrılaşıyordu. Her şehrin kendine özel Tanrısı vardı. Dinsel metinlerin ezbere tapınaklarda okunması oldukça önemliydi.[7] Tevrat’taki Analizi: Çölde Sayım[8] (Özet:[9] 22:4,6,7,12; 23:4,16-18,21 Rab/Tanrı, falcı-büyücü Balam’a göründü ve Moav Kralı Balak’a söylemesi için şunu dedi) 23:23 “Yakup soyuna yapılan büyü tutmaz; İsrail’e karşı falcılık etkili olmaz.”

___________________
[6] Wikipedia Contributes, “Megalith”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Megalith> Erişim: 2017.
[7] Mircea Eliade, “Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi”, Cilt 1: Taş Devrinden Eleusis Mysteria’larına, Çeviri: Ali BERKTAY, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2003, s. 147-202 (Bu kitapta Megalitler için bk. bölüm 5, Hititler için bk. bölüm 6).
[8] “Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil)”, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Yeni Yaşam Yayınları, Yeni Çeviri, İstanbul 2001-2009, <https://incil.info/kitaplistesi> veya <https://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitap-hakkinda-bilgilendirme-ve-tam-metni/> Erişim(ler): 2011-2018. (Tevrat maddeleri buradan alınmıştır.)
[9] Tevrat ve İncil maddelerinde “( )” işaretleri arasındakiler; -uzunca yazılmaması ve/veya anlam kaybı olmaması için- değişiklik yapılmadan ve belirtilen madde(ler)den alınarak kısa ve özet şeklinde yazar tarafından yazılmış olup: Bunlar “Özet”tir ve “Kısaltma”dır tarzında işaretlendirilmiştir: Herhangi bir işaretlendirme yoksa doğrudan / aynen alınmıştır.