Konu 117: PARAPSİKOLOJİK KAVRAMLARIN TANIMLARI

 

Psişik deneyimler; insanların kendi aralarında ve nesnelerle insanlar arasında, beş duyunun kapsamı dışında, uzay ve zamanın dışında ilişkiler / bağlantılar olduğunu ileri sürer. Buna Parapsikoloji veya Paranormal olaylar da denilir.

Psişik fenomenler şunlardır:

1. Telepati: Beş duyu organını kullanmadan, iki ya da daha fazla zihin arasında bilgi alışverişidir.
2. Klervoyans: Beş duyu organının erişiminin ötesindeki uzak bir yerden bilgi alma. Duru görü veya Uzak görü de denir.
3. Psikokinezi: Canlı ya da cansız maddeyle zihinsel etkileşim. Zihindeki bilginin maddeye akışıdır. Zihin-madde etkileşimi veya Telekinezi de denir.
4. Prekognisyon: Hiç yokken, gelecek olaylara yönelik algılanan bilgi. Geleceği bilme. Önsezi veya Hissetmek de denir.
5. Duyular Dışı Algılama: Telepati, klervoyans ya da prekognisyonla algılanan bilgilere gönderme yapar.
6. Psi: Psişik fenomenlerin hepsini kapsar.

İlgili Fenomenler şunlardır:

1. Beden Dışı Deneyim: Vücuttan ayrı olarak yaşanan bir duygu deneyimidir.
2. Ölüme Yakın Deneyim: Ölümün eşiğinden hayata dönenlerce söz edilen bir deneyimdir. Tam bir huzur hissetme, ışık görme vb.
3. Reenkarnasyon: Ölüp başka bir hayata yeniden doğma kavramı. Daha çok çocukken hatırlanır.
4. Tekinsiz Yer Vakaları: Hayaletimsilerin görünmesi, tuhaf seslerin duyulması ve nesnelerin hareket etmesi kavramı.
5. Poltergeist (Darbeci Varlık): Önceleri ruhlara atfedilen, acak günümüzde özellikle bir ergenle, yani yaşayan bir kişiyle özdeşleştirilen geniş ölçekli psikokinetik fenomenlerdir. Gürültücü Ruh da denilir.[117]

___________________
[1] Dean I. Radin, “Bilinmeyen Gücümüz: Paranormal Olayların Bilimsel Kanıtları”, Çeviren: Kemal BUDAK, Yayına Hazırlayanlar: Mine ŞENGEL, Muharrem GÜNAYDIN, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 2005, s. 16, 31, 33, 34.