Konu 317-318: 1- MEVLANA’NIN DÖNÜŞÜNDEKİ HİNDUİZM BAĞLANTISI 2- GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK 13 TANRI

SİTE DİZİNİNDEKİ 317. KONU
MEVLANA’NIN DÖNÜŞÜNDEKİ HİNDUİZM BAĞLANTISI

Hinduizm’in Tasavvufu etkilediğini dolayısıyla Hinduizm’in Tasavvufa kaynaklık ettiğini bilmekteyiz. Mevlana’nın kendi etrafında dönme sebebi görüşüme göre Hinduizm inanç külliyatı içerisindeki belirli -bedensel / nefessel- hareketleri yogayla yaparak meditasyon olma, kendinden geçme halidir, yani bunun bir türevidir.[27]

1100 yıllarında Türklerin, Anadolu’ya göçü sırasında Tengricilik’ten İslam’a sendeleyerek geçiş aşamasında olduğunu veya Orta Asya inançlarının izlerini halen taşımakta olduğunu görüşüme göre söyleyebiliriz: Öyle ki toplumlar eski geleneklerinden kolayca kurtulamaz, zaten bir toplumu toplum yapan da büyük oranda kendi geleneklerdir. Bu tarihlerde Anadolu’daki İranlı (Farsi) Mevlana Celaleddini Rumi (1207 Afganistan-Tacikistan, 1273 Konya)[28], Hinduizm’in Panteizm (her şey Tanrı) olgusundan -dolaylı veya doğrudan- etkilenmiştir. Yoga veya Suryanamaskara ile Hindular çeşitli beden ve nefes hareketleri ile Medite olurlar. Mevlana da bundan etkilenerek, görüşüme göre kendi yöntemini dönerek bulup kendinden geçer ve Meditasyon halini yaşar. Yanı sıra şunu bilmekteyiz ki Nakşibendiler de Hindu yöntemlerini kullanıp veya değiştirip “Zikir” ile çoşarlar.[27]

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 318. KONU
GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK 13 TANRI

Not: Bu Tanrılar yazar tarafından seçilmiştir. Sıralama çıkış/oluşum tarihlerine göredir.

Çeşitli bölgelerdeki toplumların birçok Tanrısı vardır. Bazı bölgelerde büyük sayılan birtakım Tanrılar vardır.

• Sümerlerin baş Tanrısı Anu (MÖ 5. binyıl)
• Hinduizmin baş Tanrısı Brahma (MÖ 4. binyıl)
• Babillerin en büyük Tanrısı Marduk (MÖ 4. binyıl)
• Sümerlerin en büyük Tanrıçası İnanna (MÖ 4. binyıl. Kökeni Sümerlerin Ay Tanrıçası Nanna, Nanna’nın kökeni ise Nammu Tanrıçası’dır.)
• Kenanların baş Tanrısı El (MÖ 2. binyıl)
• Yunanların büyük Tanrısı Zeus (MÖ 2. binyıl. Kökeni Hint Işık Tanrısı Dyaus, MÖ 4. binyıl)
• Mısır’ın Tek Tanrısı Aton (2. binyıl. Kökeni Mısır Güneş Tanrısı Ra, MÖ 3. binyıl)
• Hititlerin en büyük Tanrısı Kibele (MÖ 2. binyıl. Kökeni aynı bölgedeki Kubaba Tanrısı, MÖ 3. binyıl)
• Museviliğin / Hz.Musa’nın Tek Tanrısı Yahve (MÖ 2. binyıl)
• Eski Türklerdeki Tek Tanrı Tengri (MÖ 1. binyıl. Kökeni Sümer’in Dengir/Dingir Tanrısı, MÖ 3. binyıl)
• Mayaların büyük Tanrısı Hunab-Ku (MÖ 1. binyıl)
• Hıristiyanların / Hz. İsa’nın Tek Tanrısı Elohi (Milat. Kökeni Kenanlıların El Tanrısı)
• Müslümanların / Hz. Muhammed’in Tek Tanrısı Allah (MS 6. yy. Kökeni Kabe’deki Tanrıların Tanrısı olan El-İlah, MÖ 1. binyıl)[29]

___________________
[27] Daha fazlası ve detaylar için bu sitede yazdığım bölüme bk.
[28] Bu sitedeki yazıma bk. (Dizin 371).
[29] Daha fazlası ve detaylar için bu sitede “Dünya Dinleri ve Benzerlikleri: İlk İnançlardan Günümüze Kadar” adlı ana kategoride yazdığım bölümlere bakabilirsiniz: bk., bk., bk.