Konu 259: HZ. MUHAMMED’İN ÖLÜMÜ

 

Ön Bilgi: İddia yazar Arif Tekin’e aittir.

Hz. Muhammed 54 yaşına geldiği zaman İslam geniş bir alana yayılmıştı. Ayşe, halife Ebubekir’in; Hafsa ise halife Ömer’in kızıdır. Bunlar iktidarı ele geçirmek için, genç yaşlarda olan Ayşe ve Hafsa’yı Hz. Muhammed ile evlendirmişlerdir: 9-12 yaşlarındaki Ayşe ile 54, 20 yaşındaki Hafsa ile 56 yaşında evlenmiştir. Muhammed ilk halifenin damadı Ali olmasını istiyordu. Çok güçlü ve zengin olan Ömer buna şiddetle karşı idi. Ayşe ve Hafsa da Muhammed’i diğer eşlerinden kıskanıyorlardı, Çünkü; hem yaşları küçük idi hem de Muhammed’in 10’u aşkın eşi vardı. Ve artık devreye Ömer girdi; saf Ebubekir’i kullanarak, Ayşe ve Hafsa’ya Muhammed’i öldürttü. Daha çok Ayşe olmakla beraber Ayşe ve Hafsa, Muhammed’e zehirli ilaç içirerek onu öldürdüler! Haziran 632’de 62 yaşında iken Ayşe’nin evinde vefat etmiştir. Bu sayede Ebubekir ve başkatil Ömer gücü ele geçirip halife olmuşlardır.

Daha öncesinde de Ebubekir, Ömer ve çevresindeki tayfa tarafından 631 yılında suikast girişimine uğramıştır. Muhammed ve ordusu Suriye’de Bizanslılarla savaşıp Medine’ye geri dönüş yolunda iken; Muhammed’in bu girişimi daha önceden haber alması ile suikast girişimi başarısız olmuştur. Yine aynı tayfa Mart 632’de Veda Haccı dönüşü yolunda Muhammed’i öldürmek ister, önceden haber alınmasıyla yine başarısız olurlar.[145]

___________________
[145] Arif Tekin, “Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Muhammed’in Ölümü”, Berfin Yayınları, İstanbul 2010, <https://docs.google.com/file/d/0B4HO5r4WOpdzaUdsbE9sMDNPZlE/edit> Erişim: Şubat 2016, s. 1-35.