Konu 181: BABİL İNANÇLARININ DİNLERE VE GÜNÜMÜZE ETKİSİ VE BABİL KULESİ

 

Babil’deki Tanrısal Simgelerin Günümüze Ulaşması

• Babiller; Sin (Hilal), İştar (Beşgenyıldız) ve Şamas (Güneş) adındaki “Üçlü Tanrısal” simgelere taparlardı. Üçlemenin temeli Tanrılardan biri olan Bitki Tanrısı Marduk’tur.
• Babil’in Tanrısı Marduk’un simgeleri, Hristiyanlıkta Haç ve Yahudilik’te Altıgenyıldız şeklinde karşımıza çıkar. Tevrat’ta “Merodach” ismiyle yüceltilerek bahsi geçer. Yabancı isim Murdoch olarak karşımıza çıkar. Marduk’un sembol isimlerinden biri de Mazda’dır.
• Satanist simgesi Pentagram (Beşgenyıldız), Marduk Tanrısı’nın simgelerinden gelir.
• Mardin şehrinin ismi, Mard-in olarak Mezopotamya’daki Tanrı Marduk’tan gelir.
• Marduk’un annesi Semiramis, Gök Kraliçesi ve Kutsal Anne olarak görülen bir Tanrıçadır: “Kutsal Anne ve Kutsal Oğlu” şeklinde bir ritüele sahiptir. Hristiyanlık’ta İsa ve Meryem uyarlaması, bu ritüelin devamı şeklinde düşünülebilir.

Babil Kulesi: Babil kralları aynı zamanda Tanrı olarak da görülüyordu. Babil şehrini kuran Kral Nimrod, Güneş Tanrısı şeklinde yüceltilerek ve üstün vasıflar eklenerek Marduk Tanrısı gibi görülmeye başlanmıştı. Babil Kulesi, anlatılanlara göre tüm insanları dağılmadan bir arada tutmak adına ve tüm insanları tek dilde birleştirme amacıyla Nimrod tarafından yapılan yedi katlı bir tapınaktır.[119] Tevrat’ta Allah o kaledeki insanlara farklı diller verdi ve anlaşamayıp dağıldılar der. Kur’an’da orta yakınlıkta bir söylem vardır: Mü’min Sûresinin 36-37. Ayetinde: Firavun dedi ki: “Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Mûsâ’nın ilâhını görürüm!..”

Tevrat ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi

Tevrat: Yaratılış 10: 8 Kûş’un Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı. 9 Rab’bin önünde yiğit bir avcıydı. “Rab’bin önünde Nemrut gibi yiğit avcı” sözü buradan gelir.

Kur’an: Kasas 38 Firavun dedi ki: ‘Ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da, bana yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa’nın ilahına çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan (biri) sanıyorum.’

___________________
[119] “Marduk”, Vikipedi, Özgür Ansiklopedi, <https://tr.wikipedia.org/wiki/Marduk>Erişim: 2011.